sanırım buldum doğru cevabı komuttaki do claus u yerine collect clausu 
yazacağım. ancak başında ve sonunda parantezler oluşuyor. onuda lisperati deki 
yöntemle temizlerim.


From: [EMAIL PROTECTED] 
Sent: Sunday, August 17, 2008 8:50 PM
To: cs-lisp@cs.bilgi.edu.tr 
Subject: [cs-lisp] loop hakkında


(loop as i from 1 to 5 do (print ddd) )
komutuyla ddd değişkeninin değerini ekrana yazdırabiliyorum.
ancak benim istediğim
(loop as i from 1 to 5 do ddd) ile 5 kere aynı değeri geri dönmesiydi ancak 
beceremedim
bunu nasıl yaparım. geriye nil dönüyor. 


--------------------------------------------------------------------------------


_______________________________________________
cs-lisp mailing list
cs-lisp@cs.bilgi.edu.tr
http://church.cs.bilgi.edu.tr/lcg
http://cs.bilgi.edu.tr/mailman/listinfo/cs-lisp
_______________________________________________
cs-lisp mailing list
cs-lisp@cs.bilgi.edu.tr
http://church.cs.bilgi.edu.tr/lcg
http://cs.bilgi.edu.tr/mailman/listinfo/cs-lisp

Cevap