ben daha yeni yeni bu konular alışıyorum. bu yüzden birçok eksiğim ve hatam oluyor doğal olarak. sorunumun nedenini ve aslında sorun olmadığını gösterdiğiniz için teşekkür ederim. tavsiye ettiğiniz kütüphaneleri kısa sürede incelemeye çalışacağım.

bu arada emailiniz şimdi geldi az önceki soruyu daha açık soracaktım ki cevabı yollamışsınız sağolun

--------------------------------------------------
From: "Volkan YAZICI" <[EMAIL PROTECTED]>
Sent: Sunday, August 17, 2008 9:18 PM
To: <cs-lisp@cs.bilgi.edu.tr>
Subject: [cs-lisp] Re: lisp ile web sayfası çalışmalarımdan

On Sun, 17 Aug 2008, <[EMAIL PROTECTED]> writes:
lisp ile ilgili sayfalarda web tasarımında nasıl kullanılabileceğine
dair birçok konu okudum (asıl esin kaynağım lisp ile web programlamaya
dalış). ancak diğerlerinin açık kodlarını okurken biraz bana garip
geldi. bende 3 basit komut yazdım. ilk iki komut sadece web
sayfalarında değil xml oluşturmada da kullanılabilir diye düşünüyorum.
tagların ve parametre adlarının çift tırnak içinde yazılması garip
gelebilir. ben de ilk etapta onları çift tırnaksız veya
sembolleştirmeden yazayım diye düşündüm.

Aslında XML'in büyük-küçük harf duyarlı (case-sensitive) olduğu
düşünülecek olursa, garip değil. (Ki böyle kullanılmasının taraftarı
olmadığımı belirtmek isterim.)

sonra farkettim ki bunların veri olarak girilmesi hem lispin mantığına
uygun, hemde bu tagların ve parametre adlarının istenildiğinde kodu
değiştirmeden değiştirilebilmesinin sağladığı kolaylıktan dolayı bu
şekilde bıraktım.

Burada sizi doğru anlamış mıyım, bakalım: "Sadece `%', `%-' ve `%%'
fonksiyonlarını değiştirerek, kodun geri kalanında bir değişikliğe gerek
kalmaksızın oluşacak çıktı üzerinde söz sahibi olabilirim."
diyorsunuz. Bu doğru; fakat makro kullanan sexp-to-html yöntemleri için
de kısmen doğru. Şöyle ki:

1. Makro kullanan sexp-to-html metodları `compile time' esnasında tüm
 sabit (statik) veriyi tek sefere mahsus olmak üzere tek bir katar
 (string) halinde üretip, `evaluation time' esnasında gerçekleşecek
 olan oldukça fazlaca bir `string concatenation' işleminden tasarruf
 etmenizi sağlıyorlar. (Bkz. CL-WHO) Bu da oldukça fazla bir başarım
 artışı olarak programınıza yansıyor. (Makroda gerçekleşen bir
 değişikliğin tüm çıktıya yansıması için, makroyu çağıran tüm
 ifadelerin tekrardan derlenmesi gerekiyor bu sebeple.)

2. Makro yerine işlemi, sizin gibi, çalışma esnasında gerçekleştiren
 uygulamalarda (Bkz. UCW), çalışma esnasında ifadelerin değerleri
 bilindiği için -- dikkat, bu makrolar için gereçerli değil -- SGML
 çıktısı üretliriken hata denetimi mümkün olmaktadır.

şu an en büyük sorunum bu kodları yazarken "\"" karşılığının " olması
gerekirken \" olmasıdır. maalesef birçok common lisp ortamında denedim
olmadı. buna ihtiyacımın sebebi xml formatında tag parametresinin
isim="içerik" yapısında olması zorunluluğu. bununla ilgili sorunuma
cevap verirseniz sevinirim.

Bir bakalım.

 CL-USER> (defpackage :test (:use :cl))
 #<PACKAGE "TEST">
 CL-USER> (in-package :test)
 #<PACKAGE "TEST">
TEST> (defun % (tag parametre &rest icerik) (format nil "<~a ~{~a=\"~a\" ~}>~{~a~}</~a>~%" tag parametre icerik tag) )
 %
TEST> (defun %- (tag parametre) (format nil "<~a ~{~a=\"~a\" ~}/>~%" tag parametre) )
 %-
TEST> (defun %% (tag parametre) (format nil "~a {~%~a:~a;~%~}~%" tag parametre) )
 %%
 TEST> (% "html" '()
 (% "head" '()
   (% "title" '() "Deneme sayfası" )
   (%- "meta" '( "http-equiv" "content-type"
 "content" "text/html; charset=windows-1254")))
 (% "body" '("bgcolor" "blue" "alink" "black")
   (% "h1" '() "Bu sayfanın konusu yok")
   (% "p" '("align" "left")
    "bu deneme sayfasının ilk satırı")
   (% "p" '()
    "bu deneme sayfasının ikinci satırı")))
 "<html ><head ><title >Deneme sayfası</title>
<meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=windows-1254\" />
 </head>
 <body bgcolor=\"blue\" alink=\"black\" ><h1 >Bu sayfanın konusu yok</h1>
 <p align=\"left\" >bu deneme sayfasının ilk satırı</p>
 <p >bu deneme sayfasının ikinci satırı</p>
 </body>
 </html>
 "
 TEST> (princ *)
 <html ><head ><title >Deneme sayfası</title>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1254" />
 </head>
 <body bgcolor="blue" alink="black" ><h1 >Bu sayfanın konusu yok</h1>
 <p align="left" >bu deneme sayfasının ilk satırı</p>
 <p >bu deneme sayfasının ikinci satırı</p>
 </body>
 </html>
 "<html ><head ><title >Deneme sayfası</title>
<meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=windows-1254\" />
 </head>
 <body bgcolor=\"blue\" alink=\"black\" ><h1 >Bu sayfanın konusu yok</h1>
 <p align=\"left\" >bu deneme sayfasının ilk satırı</p>
 <p >bu deneme sayfasının ikinci satırı</p>
 </body>
 </html>
 "

Görüldüğü üzere, aslında çıtkıda bir sorun yok. Fakat siz fonksiyondan
bir `string' döndürüdüğünüz için, çift-tırnaklar ekrana ayıklanarak
basılıyor. Normalde bunlar mevcut değil.


İyi çalışmalar.

P.S. Bu arada ben şiddetle CL-WHO ve ParenScript seçeneğini de gözden
  geçirmenizi tavsiye ediyorum.

_______________________________________________
cs-lisp mailing list
cs-lisp@cs.bilgi.edu.tr
http://church.cs.bilgi.edu.tr/lcg
http://cs.bilgi.edu.tr/mailman/listinfo/cs-lisp


_______________________________________________
cs-lisp mailing list
cs-lisp@cs.bilgi.edu.tr
http://church.cs.bilgi.edu.tr/lcg
http://cs.bilgi.edu.tr/mailman/listinfo/cs-lisp

Cevap