Your message dated Thu, 15 Feb 2018 09:24:22 +0200
with message-id <SWEDEN802822df51454aefb278d2c7f28d10f0@SWEDEN>
and subject line Direktoriaus kontaktai - tai Jūsų klientas
has caused the Debian Bug report #497825,
regarding gpgv should return non-zero exitcode on expired keys
to be marked as done.

This means that you claim that the problem has been dealt with.
If this is not the case it is now your responsibility to reopen the
Bug report if necessary, and/or fix the problem forthwith.

(NB: If you are a system administrator and have no idea what this
message is talking about, this may indicate a serious mail system
misconfiguration somewhere. Please contact ow...@bugs.debian.org
immediately.)


-- 
497825: https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=497825
Debian Bug Tracking System
Contact ow...@bugs.debian.org with problems
--- Begin Message ---
Package: apt
Version: 0.7.3
Severity: important

If I update from an archive whose key recently expired and I have
not yet updated the local copy via apt-key -- the local keyring says
it's expired -- APT does not complain but just proceeds. I think it
should *at least* warn.

-- System Information:
Debian Release: lenny/sid
 APT prefers unstable
 APT policy: (500, 'unstable'), (500, 'testing'), (500, 'stable'), (1, 
'experimental')
Architecture: amd64 (x86_64)

Kernel: Linux 2.6.21-2-amd64 (SMP w/1 CPU core)
Locale: LANG=en_GB, LC_CTYPE=en_GB.UTF-8 (charmap=UTF-8)
Shell: /bin/sh linked to /bin/dash

Versions of packages apt depends on:
ii debian-archive-keyring 2007.02.19-0.1  GnuPG archive keys of the Debian a
ii libc6          2.6-2      GNU C Library: Shared libraries
ii libgcc1         1:4.2-20070707-1 GCC support library
ii libstdc++6       4.2-20070707-1  The GNU Standard C++ Library v3

apt recommends no packages.

-- no debconf information

-- 
 .''`.  martin f. krafft <madd...@debian.org>
: :' : proud Debian developer, author, administrator, and user
`. `'`  http://people.debian.org/~madduck - http://debiansystem.info
 `- Debian - when you have better things to do than fixing systems

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature (GPG/PGP)


--- End Message ---
--- Begin Message ---
Laba diena,


Noriu Jus informuoti apie šių metų pasikeitimą dėl atnaujintos visos Lietuvos 
įmonių bazės 2018 metų sausio vidurio.
Visi juridiniai asmenys pateikti bazėje yra veikiantys, realiai vykdantys 
veiklą, turintys įdarbintų darbuotojų. Duomenys pagal Sodrą, Registrų centrą.
 
Bazėje nurodoma ir apyvarta, darbuotojų atlyginimai, darbuotojų skaičius, 
transporto skaičius ir daug kitų duomenų, kuriuos matysite pavyzdyje.
 
Duomenis galima filtruoti pagal veiklas, miestus ir kitus duomenis.
 
 
Šią bazę verta turėti visoms įmonėms. Pateiksiu priežastis:
 
1) Kontaktai pateikti bazėje direktorių ir kitų atsakingų asmenų, didelė 
tikimybė Jums surasti naujų klientų, partnerių, tiekėjų, kai tiesiogiai 
bendrausite su direktoriais, komercijos vadovais.
 
2) Konkurentų analizavimas, tiekėjų atsirinkimas pagal Jums reikalingus 
kriterijus, galite atsifiltruoti pagal įmonės dydį, bazėje nurodoma kiek įmonės 
skolingos Sodrai.
 
3) Lengva, greita ir patogu dirbti su šia baze, elektroninius pašto adresus 
galite importuoti į elektroninių laiškų siuntimo programas ar sistemas iš kurių 
siunčiate elektroninius laiškus.
Taip pat galite importuoti mobiliųjų telefonų numerius į SMS siuntimo programas.
 
 
Išsirinkite iš "Veiklų sąrašo" veiklas kurių Jums reikia.
( Sąrašas prisegtas laiške excel faile )
 
Parašykite, kurias veiklas išsirinkote 
ir atsiųsime pavyzdį ir pasiūlymą su sąlygomis įmonių bazei įsigytiPagarbiai,
Tadas Giedraitis
Tel. nr. +37067881041

Attachment: Veiklos.xlsx
Description: Binary data


--- End Message ---

Reply via email to