Source: igtf-policy-bundle
Version: 1.85-1
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Dear Maintainer,

In attachment there is updated Czech translation of PO debconf template (cs.po)
for package igtf-policy-bundle, please include it.-- System Information:
Debian Release: 9.1
  APT prefers stable
  APT policy: (500, 'stable')
Architecture: amd64 (x86_64)

Kernel: Linux 4.9.0-3-amd64 (SMP w/4 CPU cores)
Locale: LANG=cs_CZ.utf8, LC_CTYPE=cs_CZ.utf8 (charmap=UTF-8), 
LANGUAGE=cs_CZ.utf8 (charmap=UTF-8)
Shell: /bin/sh linked to /bin/dash
Init: systemd (via /run/systemd/system)
# Czech PO debconf template translation of igtf-policy-bundle.
# Copyright (C) 2014 Michal Simunek <michal.simu...@gmail.com>
# This file is distributed under the same license as the igtf-policy-bundle 
package.
# Michal Simunek <michal.simu...@gmail.com>, 2014 - 2017.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: igtf-policy-bundle 1.85-1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: igtf-policy-bun...@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2017-07-24 17:44+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-08-06 13:15+0200\n"
"Last-Translator: Michal Simunek <michal.simu...@gmail.com>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-cz...@lists.debian.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.in:2001
msgid "Trust IGTF @PROFILE@ CAs by default?"
msgstr "Důvěřovat ve výchozím stavu certifikační autoritě IGTF @PROFILE@?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.in:2001
msgid ""
"Trusted IGTF Certification Authority certificates are installed in "
"${location}."
msgstr ""
"Důvěryhodné certifikáty certifikační autority jsou nainstalovány v "
"${location}."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.in:2001
msgid ""
"Accept this option to have certificates included by default unless they are "
"explicitly excluded. Reject it to choose the reverse policy, excluding them "
"unless explicitly included."
msgstr ""
"Tuto volbu přijměte, pokud chcete mít ve certifikáty obsažené ve výchozím "
"stavu, nejsou explicitně vyloučeny. Odmítněte ji pro zvolení opačné zásady, "
"vylučovat je, pokud nejsou explicitně zařazené."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.in:2001
msgid "You will then have the opportunity to define the list of exceptions."
msgstr "Následně budete mít možnost definovat seznam výjimek."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates.in:3001
msgid "Certificates to explicitly exclude:"
msgstr "Explicitně vyloučené certifikáty:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates.in:3001
msgid ""
"Please select which certificates should not be installed in ${location}."
msgstr ""
"Vyberte prosím, které certifikáty se nemají nainstalovat do ${location}."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates.in:4001
msgid "Certificates to explicitly include:"
msgstr "Explicitně zařazené certifikáty:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../templates.in:4001
msgid "Please select which certificates should be installed in ${location}."
msgstr "Vyberte prosím, které certifikáty se mají nainstalovat do ${location}."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:5001
msgid "Installation directory of the certificates:"
msgstr "Instalační adresář certifikátů:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:5001
msgid ""
"The default location /etc/grid-security/certificates should work fine in "
"most cases."
msgstr ""
"Výchozí umístění /etc/grid-security/certificates by mělo ve většině "
"případů fungovat dobře."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates.in:5001
msgid "An alternative location can be given here if needed."
msgstr "V případě potřeby je možné zde zadat alternativní umístění."

Reply via email to