Mám pro tebe dobrou zprávu

Jsem paní Marina Richard z Kanady. Jsem ženatý s panem Richardem Jamesem, který 
pracoval s kanadským velvyslanectvím v Cote d'Ivoire devět let předtím, než 
zemřel v roce 2015. Byli jsme ženatí jedenáct let bez dítěte. Zemřel po krátké 
nemoci, která trvala jen čtyři dny. Před smrtí jsme se znovu narodili křesťané.

Od jeho smrti jsem se rozhodl, že se nezavdím nebo se nedostanu mimo můj 
manželský dům, který je proti Biblii. Když byl můj pozdní manžel naživu, uložil 
částku (7,5 milionů USD) čtyři miliony sedm set tisíc amerických dolarů 
uložených v jedné bance na Cote D'Ivoire. V současné době jsou tyto peníze 
stále s bankou v hlavním městě Cote d'Ivoire Abidjan.

Nedávno, po mém onemocnění, můj doktor mi řekl, že nebude trvat dalších osm 
měsíců kvůli problému rakoviny, řekl jsem, že v příštích osmi měsících nebude 
šířit tento druh rakoviny kostí a nežiji znovu. Ale co mě nejvíc znepokojuje, 
je moje mrtvice.

Když jsem se seznámil s mým stavem, rozhodl jsem se darovat tento fond církvi, 
organizaci nebo osobě, která tyto peníze využije tak, jak to chci podat. Chci, 
aby církev, organizace nebo jednotlivec využil tento fond pro sirotčince, vdovy 
jako já, chudé a potřebné, a také šíření Božího slova a úsilí o zachování 
Božího domu.

Bible nám přiměla pochopit, že "Blahoslavená ruka, která dává." Toto rozhodnutí 
jsem vzal, protože nemám dítě, které by tyto peníze zdědila, a příbuzní mého 
manžela nejsou křesťanští a nechci, aby můj manžel používaly nevěřící. Nechci, 
aby se tyto peníze používaly bezbožným způsobem. Proto přijímám toto rozhodnutí.

Nebojím se smrti, takže vím, kam jít. Vím, že budu v lůně Pána. Exodus 14 VS 14 
říká, že pan bude bojovat proti mému případu a já budu držet můj pokoj. 
"Nepotřebuji žádnou telefonní komunikaci v tomto ohledu kvůli svému zdraví, a 
proto přítomnost příbuzných mého manžela kolem mě vždycky. Chtějí, aby příbuzní 
mého manžela věděli o tomto vývoji.

Jakmile obdržím vaši odpověď, poskytnu vám kontakt s bankou, kde jsou peníze 
uložené mým pozdějším manželem, abyste je kontaktovali přímo. Také vám zašlu 
autorizační dopis, který vám ukáže současného příjemce tohoto fondu. Chci, 
abyste se s kostelem vždycky modlili za mne, protože pán je můj pastýř. Moje 
štěstí je, že jsem žil život důstojného křesťana.

Kdo chce sloužit Pánu, musí mu sloužit v duchu a pravdě. Buďte vždycky modlí po 
celý svůj život. Jakékoli zpoždění ve vaší odpovědi mi poskytne prostor pro 
získání jiné osoby pro tentýž účel. Ujistěte mi prosím, že budete jednat podle 
toho, jak jsem zde uvedl. Snažím se získat odpověď od vás.

Děkuji a Bůh žehnej.
Tvůj upřímně,

Paní Marina Richardová.

Reply via email to