Package: debian-security-support
Version: 2019.05.23
Severity: wishlist
Tags: patch l10n

Dear Maintainer,

In attachment there is updated Czech (cs.po) PO translation for package debian-
security-support, please include it.-- System Information:
Debian Release: 9.9
 APT prefers stable-updates
 APT policy: (500, 'stable-updates'), (500, 'stable')
Architecture: amd64 (x86_64)

Kernel: Linux 4.9.0-9-amd64 (SMP w/4 CPU cores)
Locale: LANG=cs_CZ.utf8, LC_CTYPE=cs_CZ.utf8 (charmap=UTF-8), 
LANGUAGE=cs_CZ.utf8 (charmap=UTF-8)
Shell: /bin/sh linked to /bin/dash
Init: systemd (via /run/systemd/system)

Versions of packages debian-security-support depends on:
ii adduser        3.115
ii debconf [debconf-2.0] 1.5.61
ii gettext-base      0.19.8.1-2

debian-security-support recommends no packages.

debian-security-support suggests no packages.
# Czech PO debconf template translation of debian-security-support.
# Copyright (C) 2014 Michal Simunek <michal.simu...@gmail.com>
# This file is distributed under the same license as the 
debian-security-support package.
# Michal Simunek <michal.simu...@gmail.com>, 2014 - 2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-security-support 2019.05.23\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-security-supp...@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2016-06-07 12:13+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-06-11 20:15+0200\n"
"Last-Translator: Michal Simunek <michal.simu...@gmail.com>\n"
"Language-Team: Czech <debian-l10n-cz...@lists.debian.org>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: ../check-support-status.in:24
#, sh-format
msgid ""
"Unknown DEBIAN_VERSION $DEBIAN_VERSION. Valid values from "
"$DEB_LOWEST_VER_ID and $DEB_NEXT_VER_ID"
msgstr ""
"Neznámá verze Debianu $DEBIAN_VERSION. Platné hodnoty od "
"$DEB_LOWEST_VER_ID a $DEB_NEXT_VER_ID"

#: ../check-support-status.in:63
msgid "Failed to parse the command line parameters"
msgstr "Nepodařilo se zpracovat parametry příkazové řádky"

#: ../check-support-status.in:72
#, sh-format
msgid "$name version $VERSION"
msgstr "$name verze $VERSION"

#: ../check-support-status.in:101
msgid "E: Internal error"
msgstr "E: Vnitřní chyba"

#: ../check-support-status.in:117
msgid "E: Need a --type if --list is given"
msgstr "E: Je-li zadán --list, je třeba zadat --type"

#: ../check-support-status.in:130
#, sh-format
msgid "E: Unknown --type '$TYPE'"
msgstr "E: Neznámý --type '$TYPE'"

#: ../check-support-status.in:152
msgid "E: Cannot detect dpkg version, assuming wheezy or newer"
msgstr ""
"E: Nelze rozpoznat verzi dpkg, předpokládá se, že je ve verzi z "
"wheezy nebo novější"

#: ../check-support-status.in:282
msgid "Future end of support for one or more packages"
msgstr "Budoucí omezená bezpečnostní podpora jednoho nebo více balíčků"

#: ../check-support-status.in:285
msgid ""
"Unfortunately, it will be necessary to end security support for some "
"packages before the end of the regular security maintenance life "
"cycle."
msgstr ""
"U některých balíčků bude bohužel nutné ukončit bezpečnostní podporu "
"před koncem životního cyklu běžně poskytované bezpečnostní podpory."

#: ../check-support-status.in:288 ../check-support-status.in:298
#: ../check-support-status.in:308
msgid ""
"The following packages found on this system are affected by this:"
msgstr ""
"Týká se to následujících balíčků, které se nacházejí na tomto systému:"

#: ../check-support-status.in:292
msgid "Ended security support for one or more packages"
msgstr "Ukončená bezpečnostní podpora jednoho nebo více balíčků"

#: ../check-support-status.in:295
msgid ""
"Unfortunately, it has been necessary to end security support for some "
"packages before the end of the regular security maintenance life "
"cycle."
msgstr ""
"U některých balíčků bylo bohužel nutné ukončit bezpečnostní podporu "
"před koncem životního cyklu běžně poskytované bezpečnostní podpory."

#: ../check-support-status.in:302
msgid "Limited security support for one or more packages"
msgstr "Omezená bezpečnostní podpora jednoho nebo více balíčků"

#: ../check-support-status.in:305
msgid ""
"Unfortunately, it has been necessary to limit security support for "
"some packages."
msgstr ""
"U některých balíčků bylo bohužel nutné omezit bezpečnostní podporu."

#: ../check-support-status.in:320
#, sh-format
msgid "* Source:$SRC_NAME, will end on $ALERT_WHEN"
msgstr "* Zdrojový balíček: $SRC_NAME, podpora skončí $ALERT_WHEN"

#: ../check-support-status.in:323
#, sh-format
msgid ""
"* Source:$SRC_NAME, ended on $ALERT_WHEN at version $ALERT_VERSION"
msgstr ""
"* Zdrojový balíček: $SRC_NAME, podpora ukončena $ALERT_WHEN u verze "
"$ALERT_VERSION"

#: ../check-support-status.in:326
#, sh-format
msgid "* Source:$SRC_NAME"
msgstr "* Zdrojový balíček: $SRC_NAME"

#: ../check-support-status.in:330
#, sh-format
msgid " Details: $ALERT_WHY"
msgstr " Podrobnosti: $ALERT_WHY"

#: ../check-support-status.in:333
msgid " Affected binary package:"
msgstr " Týká se binárního balíčku:"

#: ../check-support-status.in:335
msgid " Affected binary packages:"
msgstr " Týká se binárních balíčků:"

#: ../check-support-status.in:338
#, sh-format
msgid " - $BIN_NAME (installed version: $BIN_VERSION)"
msgstr " - $BIN_NAME (nainstalovaná verze: $BIN_VERSION)"

Reply via email to