Beste lezer,

We leven in een gepolariseerde wereld vol onzekerheden en die
onzekerheden werpen een steeds grotere schaduw af over de
economie en over de financiële markten.

Eigenlijk is onze wereld een surrealistisch plaatje geworden:
iedereen blijft maar schulden maken, we leven er op los alsof er
geen morgen bestaat.

Zowel overheden, particulieren als bedrijven steken zichzelf
steeds dieper in de schulden.

Over het juiste bedrag van de uitstaande schulden verschillen de
meningen, maar inmiddels zou het al gaan om een bedrag van meer
dan 250.000 miljard dollar. Daarbij is rekening gehouden met alle
openstaande verplichtingen van de overheden, inclusief sociale
zekerheid, pensioenen enzovoort. Zelfs een klein kind zal
beseffen dat de huidige situatie niet kan blijven duren, vroeg of
laat zal er ergens een radertje vast lopen. En dan zal de
(schulden)wagen aan het rollen gaan.

GoldCore merkt op dat de globale debt-to-GDP ratio, zeg maar de
verhouding schulden ten opzichte van het BBP, is opgelopen tot
bijna 320%. Het hoeft geen betoog dat dergelijke verhouding
astronomisch hoog is. Mathematisch gezien is het simpelweg
onmogelijk geworden om de uitstaande schulden nog ooit terug te
betalen. Het vervelende aan schulden is echter dat ze steeds op
een bepaald moment in de toekomst terugbetaald moeten worden.

De boodschap van GoldCore is dan ook duidelijk: de beleggers
krijgen het advies om beschutting op de goudmarkt te zoeken tegen
het uit de hand lopen van de schuldensituatie. Goud, zilver en in
mindere mate de andere edelmetalen zullen hun waarde behouden
wanneer de schuldenzeepbel implodeert, obligaties, aandelen,
vastgoed, valuta’s enzovoort zullen dat in veel mindere mate
doen. Een explosie van de goudprijs ligt dan ook in de lijn van
de verwachtingen, zonder dat GoldCore zich waagt aan een
voorspelling omtrent het toekomstig niveau van de goudprijs. Maar
dat dit fors boven het huidige prijsniveau ligt, staat als een
paal boven water

[https://cdn.flxml.eu/lt-2161182922-d717b4ad6e37b78c92f5a1566711efc87dec5ef454e14522][1]

![2]

[1]:
https://cdn.flxml.eu/lt-2161182922-d717b4ad6e37b78c92f5a1566711efc87dec5ef454e14522
"https://cdn.flxml.eu/lt-2161182922-d717b4ad6e37b78c92f5a1566711efc87dec5ef454e14522";
[2]:
https://cdn.flxml.eu//dyn/images/smartbuilder/transparent.png

Reply via email to