Package: <glibc_2.28-10>
Version: <2.28-10>

Wysłane z aplikacji Poczta dla Windows 10

Attachment: pl.po
Description: Binary data

Reply via email to