Hallo,

De Nixon Shock goed verteerd? Of wist je al dat geld sinds 1971 geen
intrinsieke onderliggende tegenwaarde meer had?

**KERNBOODSCHAP** vorige mail :

Weten dat vandaag zowel ons papiergeld als ons digitaal geld geen enkele
intrinsieke tegenwaarde meer heeft. En dat dit geen probleem is zolang
wij met zijn allen wereldwijd geloof en vertrouwen hebben in de waarde
die op het biljet staat, maar dat het in tijdens van crisis of
wantrouwen zeer snel kan dalen naar een waarde van nul. Wat we de
laatste jaren hebben gezien in tal van bepaalde landen, kan net zo goed
op een bepaald moment gebeuren met de wereldmunt, de dollar of
bijvoorbeeld met de euro.
En wat bijna niemand nog beseft is, dat we momenteel nog altijd in de
tijdelijke zogezegde tussenfase leven en nog wachtende zijn op dat
nieuwe monetaire systeem dat er zo snel mogelijk zou komen zoals
President Nixon in 1971 verklaarde...

**VANDAAG**
Opnieuw een feit wat 99.5% van de wereldbevolking niet kent of weet.

De PETRO DOLLAR. 
Na het opblazen van de Goudstandaard in 1971 ( vorige mail ) door de
Verenigde Staten was de dollar als wereldreservemunt eigenlijk zijn
waarde en geloofwaardigheid verloren. Zij vonden echter een vernuftige
oplossing hiervoor in 1973.
Saoudi Arabië was destijds het land met de grootste olievoorraad ter
wereld. Zoals je weet uit de vorige mails werd tijdens het Bretton Woods
Akkoord reeds afgesproken om wereldwijd altijd grondstoffen in Dollar te
verhandelen. Om dit akkoord nog meer kracht bij te zetten en nog meer
zekerheid hierover te hebben naar de toekomst toe sloten de US en het
Wahabistisch Koningrijk in 1973 een extra overeenkomst. Saoedi Arabië
ging akkoord om 100% enkel en alleen nog Dollars te accepteren om olie
te verkopen. Hiertegenover stond dat het Amerikaanse leger altijd
bescherming zou bieden aan hen in eender welk conflict tegen vijanden en
het beveiligen van hun olievelden. Want zelf hadden zij geen echt
functioneel leger. Alle andere OPEC landen volgden snel met dergelijke
overeenkomst.
Het gevolg was, en is, dat de Dollar vanaf toen eigenlijk was gedekt
door olie en zo zijn positie als wereldreservemunt kon behouden. Wat
NIET iedereen toen al in de gaten had, was dat op die manier alle OPEC
landen moeten blijven investeren in Amerikaanse overheidsobligaties.
Waar moeten ze er anders mee naartoe?

Door dit feit kan Amerika tot op vandaag ongelimiteerd dollars drukken
en loopt de staatsschuld van Amerika als enige land in de wereld
ongelimiteerd op. 
MAAR waar moet JIJ vandaag nu aandacht aan schenken? Deze vlieger gaat
alleen maar op zolang ieder land steeds evenveel olie blijft nodig
hebben als eerste punt en dat zeker iedereen zich aan de overeenkomst
houdt om enkel en alleen olie in dollars te verhandelen, als tweede
punt....

**OORLOGEN EN UITSCHAKELINGEN**

Er zijn uiteraard al een aantal landen en leiders die vonden dat deze
voordelige situatie voor Amerika niet langer mocht aanhouden.
Bijvoorbeeld Saddam Hussein begon op een gegeven moment olie te
verhandelen in Euro. Iedereen weet hoe dit geëindigd is. Maar niet
iedereen weet de echte oorzaak..... Vanaf vandaag weet u dat wel. 

De volgende die "iets" wou proberen was Kadafi. Hij wou zelfs in
gans Noord Afrika een nieuwe Goudstandaard invoeren door een gouden
Dinar in het leven te roepen. Bedoeling was dat deze landen olie konden
kopen met deze gouden Dinar maar ook in andere munteenheden. We weten
ook wat met Kadafi plots gebeurde, maar de reden waarom is aan u en de
wereldbevolking op een totaal andere manier "verkocht" door de
mainstream media... Vandaag weet u de waarheid. 

VANDAAG blijft Iran halsstarrig olie verhandelen in goud, euro's of
andere munten. Misschien bent u één van de weinige nu die weet waarom
Amerika zo geviseerd is op Iran en weet u ook wanneer morgen oorlog
uitbreekt met Iran, wat de echte reden is. Want weer zal de mainstream
media u iets totaal anders vertellen....

NU, het is wel steeds moeilijker aan het worden voor Amerika en wel om
deze feiten. 
Het is niet enkel meer Iran dat volgens hen naast de "pot" pist. In
2018 startte China, Rusland, Syrië en Qatar met olie onder elkaar te
verhandelen in Euro, Roepie, Yuan en goud. 
In 2019 ontwikkelde Iran samen met Frankrijk, Duitsland en Engeland een
alternatief betalingssysteem naast het internationale SWIFT systeem.
Iran is verbannen van het internationale SWIFT systeem door Amerika als
vergeldingsactie opdat zij dan niet meer van hun olie zouden afraken.
MAAR nu hebben de vermelde landen daarop stiekem een alternatief
ontwikkeld om zo naast alle akkoorden toch olie kunnen te kopen van Iran
aan een interessante prijs. Achter de schermen is Amerika woedend over
deze evolutie. 

Maar Amerika en hun leger kunnen veel, maar niet in één keer binnen
vallen en drogredenen vinden om tegelijk in Iran, Nood Korea, China,
Rusland, Frankrijk, Duistland Syrië, Qatar en Engeland binnen te
vallen....

HET GEVOLG is wat geen enkel gewone aardbewoner echt weet, dat de
complete instorting van de dollar als wereldreservemunt nooit zo
dichtbij was dan "vandaag". Dit soort nieuws wordt uiteraard
angstvallig buiten de mainstream media gehouden, want zoals je weet kan
dit een onmiddellijke wereldwijde financiële crisis inluiden.
Desondanks gaat de "ontmanteling" van de Petro Dollar aan een
gestaag tempo verder door meer en meer landen en komt Amerika dagelijks
meer en meer in de problemen hierdoor. Het enige wat we allemaal samen
mogen hopen is, dat Amerika niet ergens een lont in het kruitvat kan
gestoken krijgen om het tot een derde wereldoorlog te laten
ontspruiten...

**OPDRACHT VANDAAG :**

Google en Youtube op :
-          De Petrodollar
-          The Petrodollar
-          The end of the Petrodollar
-          The Petrodollar and wars

De volgende keer blijven we even hangen tussen 1970 en 1980. Want in
deze 10 jarige periode gebeurde ook iets zeer opvallends wat door bijna
alle media, maar vooral banken, vermogensbeheerders en financiële
planners verzwegen wordt, doodgezwegen wordt, nooit over gepraat wordt
door deze partijen. En ZEKER niet tegen hun cliënteel...

En je weet, moest u ondertussen reeds meer willen weten over de
mogelijkheden van fysiek goud of zilver, kan je altijd een aanvraag
indienen via deze link.

Een volgende infoavond zal doorgaan op 13 februari in Dilbeek. Als je
gratis wil deelnemen, dan kan je hier

alvast inschrijven tot de plaatsen volzet zijn.

Groeten en tot binnenkort,

Johnny Verkuringen
Marktanalist Europese GoudStandaard
joh...@europesegoudstandaard.be 

Don't want future emails? 

Unsubscribe 
_________________

Sent to debian-glibc@lists.debian.org

Uitschrijven:
http://europesegoudstandaard.acemlnc.com/proc.php?nl=21&c=35&m=77&s=5f56374d828bf2458c5b14b8ede83c61&act=unsub

Europese GoudStandaard, Sint Martinusstraat 22, 2470 Retie, België

Reply via email to