Beste lezer,

Vorige mail was een hele hap. Maar korter kon ik hem niet maken.

**KERNBOODSCHAP** vorige mail:

Dat de wereldwijde schulden van particulieren, bedrijven, overheden en
banken niet verlaagd zijn t.o.v. 2008 terwijl dit net de bedoeling was
om het wereldwijd financieel systeem overeind te houden.
De wereldwijde schulden zijn in 2019 bijna nog eens verdubbeld t.o.v.
2008 door het massaal 'nieuw vers geld" dat centrale banken in de
systemen pompten, in de hoop de economie aan de gang te krijgen, wat
niet gelukt is.
Gevolg is dat we voor een veel grotere crisis staan dan 2008 in de
nabije toekomst.

**VANDAAG**

Vandaag wordt weer een moeilijke. Maar ik zal mijn best doen om het alle
mensen laten te begrijpen. Doe je best, want als je dit eenmaal snapt,
ben je bij de 1 op miljoen op de aarde die dit snappen.

Als je het helemaal doorziet, dan zal je straks begrijpen dat 95% van
alle problemen die momenteel in de wereld bestaan, rechtstreeks of
onrechtstreeks uit deze oorzaak voortkomen.

Ok, hier gaan we. 

Je weet uit vorige mails dat "geld" enkel kan bestaan, omdat iemand
ergens ooit dit geld heeft "geleend"!? Je weet ook dat die persoon of
instantie eigenlijk dit geld eigenlijk ooit zou moeten terug betalen!?
Ondertussen weet je ook of zou je moeten weten, dat dit op zich
eigenlijk al niet kan, globaal gezien dan, omdat dit geleende geld in
iemand anders zijn handen is terecht gekomen, waar dit geld geen schuld
is!? DIT moet je als eerste idee al goed snappen. Schuld kan maar
terugbetaald worden indien er voor hetzelfde bedrag geld verdwijnt van
de aarde. Dus als iemand ergens schuld terug betaald moet hij daar
ergens terecht of onterecht (dat maakt zelfs niet uit ) geld voor
gehaald hebben, dus hebben "weggehaald" bij iemand die dit geld had. Dus
op dat moment heeft een andere een probleem, want nu heeft die de
schuld..... Ik hoop dat je dit goed laat bezinken en begrijpt, want het
wordt nog veel erger dan dit.

**RENTE**

Al de schuld die ontstaat, dus het geld, wordt gemaakt door centrale
banken. Iemand ( overheden en commerciële banken) leent geld bij de
centrale banken en dat wordt dan geld (schuld). 

Wanneer iemand geld leent bij centrale banken moet ook daar rente over
betaald worden.

**EN NU KOMT DE HELE MOEILIJKE** : 
Deze rente die op de ontleende schuld zou dienen terugbetaald te worden,
bestaat 

**NIET** in de wereld. Want ook rente is geld natuurlijk. En je weet als
je nog mee bent, geld kan alleen tot oorsprong komen als zijnde schuld.
Ik tracht het makkelijk te maken, maar dan moet je de hele wereld even
als 1 persoon of 1 bedrijf zien. Anders komen de meeste mensen er niet
uit.

Stap 1 :

Heel de wereld samen heeft vandaag 255.000 miljard dollar aan schulden.
Dus geleend in oorsprong bij centrale banken. Dit is dan natuurlijk ook
meteen al het geld dat op aarde bestaat. ( schuld = geld )

Stap 2 :

De gemiddelde rente die centrale banken eisen op alle uitstaande
schulden in de wereld bedraagt momenteel iets meer dan 5%.

Stap 3 :

Dus jaarlijks zou de wereld in zijn totaliteit momenteel 12.500 miljard
dollar aan rente dienen te betalen aan de centrale banken.

Stap 4 : 

Dus stel dat we dit ontleende kapitaal ( 255.000 miljard dollar ) + de
rente al na een jaar volledig zouden terug betalen ( + 12.500 miljard
dollar ), 

**DAN KAN DIT NIET, WANT HET BESTAAT NIET.**

Maar het gaat veel verder dan dit. Het is niet alleen absurd te beweren,
te geloven, te denken, dat de wereldwijde schulden zouden kunnen
terugbetaald worden, of een groot deel ervan, simpelweg omdat dit op dit
moment IEMAND anders zijn geld is. ( de ontlener heeft een andere
daarmee betaald ) Bijkomend vraagt men gelden (interesten) die simpelweg
NIET bestaan op aarde. 

**WAAROM WORDEN WIJ MET ZIJN ALLEN STEEDS ARMER**

De schulden worden uiteraard niet gemaakt voor een periode van 1 jaar.
Meestal worden overeenkomsten afgesloten voor 30 jaar en langer.

Dus volg even mee :

Momenteel wereldwijd 255.000 miljard dollar aan schulden. ( = totale
geldvoorraad op de wereld )

Jaarlijkse rente momenteel hierop 12.500 miljard dollar.

Op 20 jaar ( voorbeeld) 12.500 x 20 = 250.000 miljard dollar aan rente.

Deze rente 

**BESTAAT** niet op aarde. Enkel de schulden in hoofdsom.

Zoals reeds gezegd in begin van mijn schrijven. Slechts 1 op 1 miljoen
mensen op aarde weet dit en begrijpt dit.

**Wat gebeurt er nu in de praktijk en wat betekent dit voor u
persoonlijk?**

Omdat zo goed als niemand dit weet en beseft en omdat ontleners
overeenkomsten hebben met de leners, tracht iedereen wereldwijd wel
altijd zijn schulden en interesten te betalen als "goede
aardbewoners".....

Met het praktische gevolg, dat IEDEREEN op aarde IEDERE DAG een beetje
armer wordt. Want er zijn slechts 2 mogelijkheden. We nemen even voor
het voorbeeld U en uw buurman. U hebt ooit een lening aangegaan. U
slaagt erin uw leningen en interesten terug te betalen. Mooi voor u.
Maar globaal gezien betekent dit rechtstreeks dat iemand anders ( uw
buurman ) op de wereld het geld dat u bij elkaar gekregen of gespaard
heeft dit "geld" ontbreekt. Wat betekent binnen het huidige financiële
systeem dat de goederen met echte waarde ( huis etc ) in beslag zal
worden genomen!!!! En terecht komt bij de ontleners!!!! Ik nam hierboven
een simpel voorbeeld. Maar op dezelfde manier zijn en komen alle
goederen op de wereld, grondstoffen, olie, goud, gebouwen, gas, etc
terecht uiteindelijk bij de "ontleners in oorsprong". 

**EN DIT IS DE REDEN WAAROM 1% VAN DE RIJKSTE MENSEN OP AARDE MEER BEZIT
DAN 80% VAN DE REST VAN DE WERELD!!**

Ik hoop dat je dit begrijpt en berekent krijgt. Want dan ben je vanaf
vandaag bij de 1 op de 1 miljoen op de wereld. Concreet : je weet, een
"ponzisysteem" komt vroeg of laat altijd op een eindpunt. En dat is wat
eigenlijk nu wereldwijd aan de hand is. We lopen op het einde van het
financiële "ponzisysteem".

Hoe komt dit of waarom nu?

Je weet dat de schulden iedere dag blijven stijgen. Enerzijds omdat het
inherent aan dit systeem is. Anderzijds omdat centrale banken de laatste
12 jaar nog eens extra duizenden miljarden zelf in het systeem hebben
gepompt, enkel en alleen om de looptijd van hun lucratief systeem te
rekken. Daarbij komt dat commerciële banken, particulieren, bedrijven
en overheden telkens meer geld nodig hebben of willen, dus ook via die
weg komen er weer extra schulden bij. En als laatste slagen bepaalde
landen en overheden erin ( die nog iets ernstig van tegenwaarde in hun
gronde hebben zitten of bezitten ) om de interesten die ze ook niet meer
betaald krijgen momenteel ook bijkomend te ontlenen.....

En NU zijn we op het punt gekomen van 

**NO RETURN**

De wereldwijde schuld is zoals vermeld gegroeid tot het astronomisch
bedrag van 255.000 miljard. (dec 2019 )

Het wereldwijde OMZETCIJFER, dus niet de wereldwijde winst, maar gewoon
de omzet zit nu op 84.000 miljard dollar. (dec 2019 )

ENKEL de jaarlijkse rente op de 255.000 miljard bedraagt momenteel
14.280 miljard dollar. ( 5.6% )

Dit houdt in dat 

**17%** (14.280) van het wereldwijde omzetcijfer (84.000) al moet dienen
om ALLEEN AL de wereldwijde rente te kunnen betalen. Zonder dat er 1 $
aan schulden wordt weggewerkt.

**EN DIT IS GEWOON MATHEMATISCH ONMOGELIJK**

Regeringen, overheden, banken trachten in dit spel verder mee te spelen
(onwetend) en aan hun verplichtingen te voldoen. Verplichtingen betekent
voor hen, schulden verlagen wat betekent dat ze extra gelden moeten zien
binnen te krijgen. Extra gelden kunnen zijn alleen momenteel binnen
krijgen door extra heffingen, extra belastingen, extra verdoken
belastingen en andere slimme geld ontfutsel dingen van de burger. Maar
op een gegeven moment krijgt de burger dit niet meer en meer door, zij
kunnen op een gegeven moment gewoon niet meer afgeven. De koopkracht
zakt nog eens verder door deze ingrepen wat het probleem nog erger maakt
etc. enz.

EN DAN STOPT HET en daar zijn we nu wereldwijd aanbeland en dat is de
oorzakelijke reden waarom de wereld momenteel op een wereldwijde
instorting, wereldwijde financiële en economische crisis afstevent.

EEN LAATSTE BELANGRIJKE VRAAG : mag ik aub vragen of u mij mailt op
joh...@europesegoudstandaard.be 
met de melding of u nog mee bent met het verhaal of niet? Zodat ik kan
zien of ik dit nog bijkomend moet toelichten of niet?
gewoon simpel mailtje : "ik ben mee" of "ik ben niet mee"

**OPDRACHT VANDAAG:**

Google en YouTube op:

- Systeem schuld en rente
- Rentelast wereldwijd
- Monetair systeem schuld en rente
- Worldwide interest rate
- Is the monetary system a ponzi scheme

  

Volgende keer gaan we u laten weten welke ingrepen of gebeurtenissen er
zullen plaats vinden voor, tijdens en na de crisis die nu voor de deur
staat.

En je weet, moest u ondertussen reeds meer willen weten over de
mogelijkheden van fysiek goud of zilver, kan u uiteraard altijd een
aanvraag indienen via dezelink.

Wil je gratis een informatieavond van ons bijwonen? Dan kan je
inschrijven voor de eerstvolgende avond via deze link
.

Johnny Verkuringen
Marktanalist Europese GoudStandaard
joh...@europesegoudstandaard.be 

Don't want future emails? 

Unsubscribe 
_________________

Sent to debian-glibc@lists.debian.org

Uitschrijven:
http://europesegoudstandaard.acemlnc.com/proc.php?nl=21&c=99&m=140&s=5f56374d828bf2458c5b14b8ede83c61&act=unsub

Europese GoudStandaard, Sint Martinusstraat 22, 2470 Retie, België

Reply via email to