Bon dia Alytidae,

> 
> PD: Entenc que Innocent de Marchi, si ningú no hi diu res aquests
> dies, ho podràs pujar com l'altra vegada. Gràcies.
> 
 Està feta l'actualització al servidor. Envia tu el missatge de
 [DONE][0] i, així, apareixerà a la teva pàgina [1] correctament
 tancada la traducció.

Gràcies per a la teva col·laboració.

I. De Marchi[0] https://lists.debian.org/debian-l10n-catalan/2017/07/msg00007.html
[1] https://ca.debian.net/?translator=Alytidae

Respondre per correu electrònic a