Dag iedereen,

In bijlage een bijgewerkte vertaling van de debconf-teksten van
fontconfig.
Ook in bijlage een diff-bestand met de verschillen met de vorige
situatie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
# Dutch translation of fontconfig debconf templates.
# Copyright (C) 2004-2007,2012 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the fontconfig package.
# Frans Pop <arag...@tiscali.nl>, 2004, 2005, 2006.
# Frans Pop <elen...@planet.nl>, 2007.
# Jeroen Schot <sc...@a-eskwadraat.nl>, 2012.
# Frans Spiesschaert <frans.spiesscha...@yucom.be>, 2017.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: fontconfig 2.12.3-0.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: fontcon...@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2017-07-05 11:29+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-08-09 17:14+0200\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <frans.spiesscha...@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"

#. Type: select
#. Choices
#: ../fontconfig-config.templates:2001
msgid "Native"
msgstr "Standaard"

#. Type: select
#. Choices
#: ../fontconfig-config.templates:2001
msgid "Autohinter"
msgstr "Autohinter"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../fontconfig-config.templates:2001 ../fontconfig-config.templates:3001
msgid "None"
msgstr "Niet optimaliseren"

#. Type: select
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:2002
msgid "Font tuning method for screen (system default):"
msgstr ""
"Optimalisatie van weergave van lettertypen op het beeldscherm "
"(systeemstandaard):"

#. Type: select
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:2002
msgid ""
"Please select the preferred method for tuning fonts for screen rendering."
msgstr ""
"Selecteer de gewenste methode voor de optimalisatie van de weergave van "
"lettertypen op het beeldscherm."

#. Type: select
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:2002
msgid ""
"Select 'Native' if you mostly use DejaVu (the default in Debian) or any of "
"the Microsoft fonts. Select 'Autohinter' if you mostly use other TrueType "
"fonts. Select 'None' if you want blurry text."
msgstr ""
"Selecteer \"Standaard\" als u voornamelijk het lettertype DejaVu (de "
"standaard in Debian) of een van de Microsoft-lettertypen gebruikt. Selecteer "
"\"Autohinter\" als u voornamelijk andere TrueType-lettertypen gebruikt. "
"Selecteer \"Niet optimaliseren\" als u de voorkeur geeft aan wazige tekst."

#. Type: select
#. Choices
#: ../fontconfig-config.templates:3001
msgid "Slight"
msgstr "Licht"

#. Type: select
#. Choices
#: ../fontconfig-config.templates:3001
msgid "Medium"
msgstr "Gemiddeld"

#. Type: select
#. Choices
#: ../fontconfig-config.templates:3001
msgid "Full"
msgstr "Volledig"

#. Type: select
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:3002
#| msgid "Font tuning method for screen (system default):"
msgid "Automatic font hinting style:"
msgstr "Stijl bij het automatisch hinten van lettertypen:"

#. Type: select
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:3002
#| msgid ""
#| "Please select the preferred method for tuning fonts for screen rendering."
msgid ""
"Please select the preferred automatic font hinting style to be used as the "
"system default."
msgstr ""
"Selecteer de als systeemstandaard te gebruiken stijl bij het automatisch "
"hinten van lettertypen."

#. Type: select
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:3002
msgid ""
"The hinting style is the amount of font reshaping done to line up to the "
"grid. \"Slight\" will make the font more fuzzy to line up to the grid but "
"will be better in retaining font shape, while \"Full\" will be a crisp font "
"that aligns well to the pixel grid but will lose a greater amount of font "
"shape. \"Slight\" is the default setting."
msgstr ""
"De stijl van hinten is de mate waarin lettertypen vervormd worden om ze op "
"het rooster uit te lijnen. \"Licht\" zal het lettertype waziger maken bij "
"het uitlijnen ervan op het rooster, maar presteert beter op het gebied van "
"het behouden van de vorm van het lettertype. \"Volledig\" geeft een korrelig "
"lettertype dat goed uitgelijnd is op het pixelrooster, maar meer van zijn "
"vorm verliest. \"Licht\" is de standaardinstelling."

#. Type: select
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:3002
msgid "To revert to the pre-2.12 behavior, select \"Full\"."
msgstr ""
"Selecteer \"Volledig\" om terug te gaan naar het gedrag van oudere versies "
"dan 2.12."

#. Type: select
#. Choices
#: ../fontconfig-config.templates:4001
msgid "Automatic"
msgstr "Automatisch"

#. Type: select
#. Choices
#: ../fontconfig-config.templates:4001
msgid "Always"
msgstr "Altijd"

#. Type: select
#. Choices
#: ../fontconfig-config.templates:4001
msgid "Never"
msgstr "Nooit"

#. Type: select
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:4002
msgid "Enable subpixel rendering for screen:"
msgstr "Activeren van subpixel-weergave voor het beeldscherm:"

#. Type: select
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:4002
msgid ""
"Rendering text at a subpixel level generally makes it look a bit better on "
"flat (LCD) screens, but can show color artifacts on CRT screens. The "
"\"Automatic\" choice will enable it only if a LCD screen is detected."
msgstr ""
"Het genereren van tekst op subpixel-niveau zorgt over het algemeen voor een "
"verbetering van de weergave op platte beeldschermen (LCD), maar kan op een "
"CRT-scherm leiden tot verkleuringen. De keuze \"Automatisch\" zal deze optie "
"alleen inschakelen als een LCD-scherm wordt gedetecteerd."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:5001
msgid "Enable bitmapped fonts by default?"
msgstr "Bitmap-lettertypen standaard activeren?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:5001
msgid ""
"By default, only outline fonts are used by applications which support "
"fontconfig."
msgstr ""
"Standaard worden alleen 'outline'-lettertypen gebruikt door applicaties die "
"fontconfig ondersteunen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:5001
msgid ""
"Outline fonts are fonts which scale well to various sizes. In contrast, "
"bitmapped fonts are often lower quality. Enabling this option will affect "
"the systemwide default; this and many other fontconfig options may be "
"enabled or disabled on a per-user basis."
msgstr ""
"'Outline'-lettertypen zijn lettertypen die goed geschaald kunnen worden naar "
"verschillende lettergroottes. Daarentegen zijn 'bitmapped'-lettertypen vaak "
"van een lagere kwaliteit. De instelling van deze optie geldt voor het gehele "
"systeem; deze (en vele andere) opties van fontconfig kunnen ook voor elke "
"gebruiker afzonderlijk ingesteld worden."
# Dutch translation of fontconfig debconf templates.
# Copyright (C) 2004-2007,2012 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the fontconfig package.
# Frans Pop <arag...@tiscali.nl>, 2004, 2005, 2006.
# Frans Pop <elen...@planet.nl>, 2007.
# Jeroen Schot <sc...@a-eskwadraat.nl>, 2012.
# Frans Spiesschaert <frans.spiesscha...@yucom.be>, 2017.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: fontconfig 2.12.3-0.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: fontcon...@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2017-07-05 11:29+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-08-09 17:14+0200\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <frans.spiesscha...@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"

#. Type: select
#. Choices
#: ../fontconfig-config.templates:2001
msgid "Native"
msgstr "Standaard"

#. Type: select
#. Choices
#: ../fontconfig-config.templates:2001
msgid "Autohinter"
msgstr "Autohinter"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../fontconfig-config.templates:2001 ../fontconfig-config.templates:3001
msgid "None"
msgstr "Niet optimaliseren"

#. Type: select
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:2002
msgid "Font tuning method for screen (system default):"
msgstr ""
"Optimalisatie van weergave van lettertypen op het beeldscherm "
"(systeemstandaard):"

#. Type: select
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:2002
msgid ""
"Please select the preferred method for tuning fonts for screen rendering."
msgstr ""
"Selecteer de gewenste methode voor de optimalisatie van de weergave van "
"lettertypen op het beeldscherm."

#. Type: select
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:2002
msgid ""
"Select 'Native' if you mostly use DejaVu (the default in Debian) or any of "
"the Microsoft fonts. Select 'Autohinter' if you mostly use other TrueType "
"fonts. Select 'None' if you want blurry text."
msgstr ""
"Selecteer \"Standaard\" als u voornamelijk het lettertype DejaVu (de "
"standaard in Debian) of een van de Microsoft-lettertypen gebruikt. Selecteer "
"\"Autohinter\" als u voornamelijk andere TrueType-lettertypen gebruikt. "
"Selecteer \"Niet optimaliseren\" als u de voorkeur geeft aan wazige tekst."

#. Type: select
#. Choices
#: ../fontconfig-config.templates:3001
msgid "Slight"
msgstr "Licht"

#. Type: select
#. Choices
#: ../fontconfig-config.templates:3001
msgid "Medium"
msgstr "Gemiddeld"

#. Type: select
#. Choices
#: ../fontconfig-config.templates:3001
msgid "Full"
msgstr "Volledig"

#. Type: select
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:3002
#| msgid "Font tuning method for screen (system default):"
msgid "Automatic font hinting style:"
msgstr "Stijl bij het automatisch hinten van lettertypen:"

#. Type: select
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:3002
#| msgid ""
#| "Please select the preferred method for tuning fonts for screen rendering."
msgid ""
"Please select the preferred automatic font hinting style to be used as the "
"system default."
msgstr ""
"Selecteer de als systeemstandaard te gebruiken stijl bij het automatisch "
"hinten van lettertypen."

#. Type: select
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:3002
msgid ""
"The hinting style is the amount of font reshaping done to line up to the "
"grid. \"Slight\" will make the font more fuzzy to line up to the grid but "
"will be better in retaining font shape, while \"Full\" will be a crisp font "
"that aligns well to the pixel grid but will lose a greater amount of font "
"shape. \"Slight\" is the default setting."
msgstr ""
"De stijl van hinten is de mate waarin lettertypen vervormd worden om ze op "
"het rooster uit te lijnen. \"Licht\" zal het lettertype waziger maken bij "
"het uitlijnen ervan op het rooster, maar presteert beter op het gebied van "
"het behouden van de vorm van het lettertype. \"Volledig\" geeft een korrelig "
"lettertype dat goed uitgelijnd is op het pixelrooster, maar meer van zijn "
"vorm verliest. \"Licht\" is de standaardinstelling."

#. Type: select
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:3002
msgid "To revert to the pre-2.12 behavior, select \"Full\"."
msgstr ""
"Selecteer \"Volledig\" om terug te gaan naar het gedrag van oudere versies "
"dan 2.12."

#. Type: select
#. Choices
#: ../fontconfig-config.templates:4001
msgid "Automatic"
msgstr "Automatisch"

#. Type: select
#. Choices
#: ../fontconfig-config.templates:4001
msgid "Always"
msgstr "Altijd"

#. Type: select
#. Choices
#: ../fontconfig-config.templates:4001
msgid "Never"
msgstr "Nooit"

#. Type: select
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:4002
msgid "Enable subpixel rendering for screen:"
msgstr "Activeren van subpixel-weergave voor het beeldscherm:"

#. Type: select
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:4002
msgid ""
"Rendering text at a subpixel level generally makes it look a bit better on "
"flat (LCD) screens, but can show color artifacts on CRT screens. The "
"\"Automatic\" choice will enable it only if a LCD screen is detected."
msgstr ""
"Het genereren van tekst op subpixel-niveau zorgt over het algemeen voor een "
"verbetering van de weergave op platte beeldschermen (LCD), maar kan op een "
"CRT-scherm leiden tot verkleuringen. De keuze \"Automatisch\" zal deze optie "
"alleen inschakelen als een LCD-scherm wordt gedetecteerd."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:5001
msgid "Enable bitmapped fonts by default?"
msgstr "Bitmap-lettertypen standaard activeren?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:5001
msgid ""
"By default, only outline fonts are used by applications which support "
"fontconfig."
msgstr ""
"Standaard worden alleen 'outline'-lettertypen gebruikt door applicaties die "
"fontconfig ondersteunen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../fontconfig-config.templates:5001
msgid ""
"Outline fonts are fonts which scale well to various sizes. In contrast, "
"bitmapped fonts are often lower quality. Enabling this option will affect "
"the systemwide default; this and many other fontconfig options may be "
"enabled or disabled on a per-user basis."
msgstr ""
"'Outline'-lettertypen zijn lettertypen die goed geschaald kunnen worden naar "
"verschillende lettergroottes. Daarentegen zijn 'bitmapped'-lettertypen vaak "
"van een lagere kwaliteit. De instelling van deze optie geldt voor het gehele "
"systeem; deze (en vele andere) opties van fontconfig kunnen ook voor elke "
"gebruiker afzonderlijk ingesteld worden."

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part

Antwoord per e-mail aan