Dag iedereen,

In bijlage een bijgewerkte vertaling van de debconf-teksten van apt-
listchanges.
Ook in bijlage een diff-bestand met de verschillen met de vorige
situatie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
# translation of apt-listchanges_2.76_nl.po to Dutch
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
# Frans Pop <elen...@planet.nl>, 2007.
# Frans Spiesschaert <frans.spiesscha...@yucom.be>, 2017.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: apt-listchanges_3.14_nl\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: apt-listchan...@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2017-07-08 22:37+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-08-10 12:58+0200\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <frans.spiesscha...@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:2001
msgid "pager"
msgstr "pager"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:2001
msgid "browser"
msgstr "browser"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:2001
msgid "xterm-pager"
msgstr "xterm-pager"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:2001
msgid "xterm-browser"
msgstr "xterm-browser"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:2001
msgid "gtk"
msgstr "gtk"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:2001 ../templates:4001
msgid "text"
msgstr "tekst"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:2001
msgid "mail"
msgstr "e-mail"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:2001
msgid "none"
msgstr "geen"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:2002
msgid "Method to be used to display changes:"
msgstr "The gebruiken methode voor de weergave van wijzigingen:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:2002
msgid ""
"Changes in packages can be displayed in various ways by apt-listchanges:"
msgstr ""
"Wijzigingen in pakketten kunnen door apt-listchanges op diverse wijzen "
"worden weergegeven:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:2002
msgid ""
" pager    : display changes one page at a time;\n"
" browser   : display HTML-formatted changes using a web browser;\n"
" xterm-pager : like pager, but in an xterm in the background;\n"
" xterm-browser: like browser, but in an xterm in the background;\n"
" gtk     : display changes in a GTK window;\n"
" text     : print changes to the terminal (without pausing);\n"
" mail     : only send changes via e-mail;\n"
" none     : do not run automatically from APT."
msgstr ""
" pager    : toon wijzigingen pagina voor pagina;\n"
" browser   : toon wijzigingen in een webbrowser (HTML-opmaak);\n"
" xterm-pager : als pager, maar in een xterm op de achtergrond;\n"
" xterm-browser: als browser, maar in een xterm op de achtergrond;\n"
".gtk     : toon wijzigingen in een GTK-venster;\n"
" tekst    : wijzigingen op uw terminal tonen (zonder pauzes);\n"
" e-mail    : wijzigingen alleen via e-mail verzenden;\n"
" geen     : niet automatisch vanuit APT uitvoeren."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:2002
msgid ""
"This setting can be overridden at execution time. By default, all the "
"options except for 'none' will also send copies by mail."
msgstr ""
"Deze instelling kan bij uitvoering van het programma worden gewijzigd. Bij "
"alle opties met uitzondering van 'geen' wordt standaard ook een kopie "
"verzonden per e-mail."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "E-mail address(es) which will receive changes:"
msgstr "E-mailadres(sen) die wijzigingen zullen ontvangen:"

# Type: string
# Description
#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"Optionally, apt-listchanges can e-mail a copy of displayed changes to a "
"specified address."
msgstr ""
"Desgewenst kan apt-listchanges een kopie van de getoonde wijzigingen naar "
"een opgegeven e-mailadres sturen."

# Type: string
# Description
#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"Multiple addresses may be specified, delimited by commas. Leaving this field "
"empty disables mail notifications."
msgstr ""
"Er kunnen meerdere adressen worden opgegeven, gescheiden door komma's. "
"Kennisgeving via e-mail wordt uitgeschakeld als dit veld leeg wordt gelaten."

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:4001
msgid "html"
msgstr "html"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:4002
msgid "Format of e-mail messages:"
msgstr "Opmaak van e-mailberichten:"

# Type: select
# Description
#. Type: select
#. Description
#: ../templates:4002
#| msgid "Please choose which type of changes should be displayed with APT."
msgid "Please choose a format of e-mail copies of the displayed changes."
msgstr ""
"Kies een opmaak voor het e-mailbericht met de kopie van de getoonde "
"wijzigingen."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:4002
msgid ""
" text   : plain text message;\n"
" html   : html data with clickable links."
msgstr ""
" text   : tekstbericht zonder opmaak;\n"
" html   : html-opmaak met aanklikbare links."

# Type: boolean
# Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Prompt for confirmation after displaying changes?"
msgstr "Om bevestiging vragen na het weergeven van wijzigingen?"

# Type: boolean
# Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"After displaying the list of changes, apt-listchanges can pause with a "
"confirmation prompt. This is useful when running from APT, as it offers an "
"opportunity to abort the upgrade if a change is unwelcome."
msgstr ""
"Nadat het overzicht met wijzigingen werd getoond, kan apt-listchanges om "
"bevestiging vragen of u wilt doorgaan. Dit is nuttig bij gebruik vanuit APT "
"omdat dit de mogelijkheid biedt de opwaardering af te breken als een "
"wijziging ongewenst is."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"This can be overridden at execution time, and has no effect if the "
"configured frontend option is 'mail' or 'none'."
msgstr ""
"Deze instelling kan bij uitvoering van het programma worden gewijzigd en "
"heeft geen effect als bij de selectie van een frontend is gekozen voor 'e-"
"mail' of 'geen'."

# Type: boolean
# Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:6001
#| msgid "Should apt-listchanges skip changes that have already been seen?"
msgid "Should apt-listchanges insert headers before changelogs?"
msgstr "Wilt u dat apt-listchanges een kopregel invoegt voor de changelogs?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"apt-listchanges can insert a header before each package's changelog showing "
"the name of the package, and the names of the binary packages which are "
"being upgraded (when different from the source package name)."
msgstr ""
"Voor de changelog (de log met wijzigingen) van ieder pakket kan apt-"
"listchanges een koptekst invoegen met daarin de naam van het pakket en de "
"namen van de binaire pakketten die opgewaardeerd worden (als die verschillen "
"van de naam van het bronpakket)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"Note however that displaying headers might make the output a bit harder to "
"read as they might contain long lists of names of binary packages."
msgstr ""
"Merk evenwel op dat de uitvoer iets moeilijker leesbaar kan worden door het "
"weergeven van een koptekst, vermits die een lange lijst met namen van "
"binaire pakketten kan bevatten."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "Disable retrieving changes over network?"
msgstr "Het ophalen van de wijzigingen via het netwerk uitschakelen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:7001
msgid ""
"In rare cases when a binary package does not contain changelog file, apt-"
"listchanges by default executes 'apt-get changelog' command that tries to "
"download changelog entries from network."
msgstr ""
"In uitzonderlijke gevallen waarbij het binaire pakket geen changelog-bestand "
"bevat, voert apt-listchanges standaard het commando 'apt-get changelog' uit, "
"dat de changelog-informatie over het netwerk tracht op te halen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:7001
msgid ""
"This behavior can be disabled with this option what might be useful for "
"example for systems with limited network connectivity."
msgstr ""
"Met deze optie kan dit gedrag uitgezet worden. Dit kan bijvoorbeeld nuttig "
"zijn voor systemen met beperkte netwerktoegang."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "Show changes in the reverse order?"
msgstr "De wijzigingen in omgekeerde volgorde tonen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:8001
msgid ""
"By default apt-listchanges shows changes for each package in the order of "
"their appearance in the relevant changelog or news files - from the most "
"recent version of the package to the most oldest one."
msgstr ""
"Standaard geeft apt-listchanges de wijzigingen aan elk pakket weer in de "
"volgorde waarin ze in het betrokken changelog- of news-bestand voorkomen - "
"van de meest recente versie van het pakket naar de oudste."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:8001
msgid ""
"Optionally apt-listchanges can display changes in the opposite order, that "
"some people might find more natural: from the oldest changes in the package "
"to the newest ones."
msgstr ""
"Desgewenst kan apt-listchanges de wijzigingen in de omgekeerde volgorde "
"weergeven, hetgeen sommige mensen als meer natuurlijk zullen ervaren: van de "
"oudste wijzigingen naar de meest recente."

# Type: boolean
# Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "Should apt-listchanges skip changes that have already been seen?"
msgstr "Wilt u dat apt-listchanges reeds getoonde wijzigingen overslaat?"

# Type: boolean
# Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:9001
msgid ""
"A record of already displayed changes can be kept in order to avoid "
"displaying them again. This is useful, for example, when retrying an upgrade."
msgstr ""
"apt-listchanges kan bijhouden welke wijzigingen reeds getoond zijn, waardoor "
"kan worden voorkomen dat ze een tweede keer getoond worden. Dit is nuttig "
"wanneer u, bijvoorbeeld, een opwaardering afbreekt en later opnieuw probeert."

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:10001
msgid "news"
msgstr "nieuws"

# Type: select
# Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:10001
msgid "changelogs"
msgstr "changelogs"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:10001
msgid "both"
msgstr "beide"

# Type: select
# Description
#. Type: select
#. Description
#: ../templates:10002
msgid "Changes displayed with APT:"
msgstr "Met APT weer te geven wijzigingen:"

# Type: select
# Description
#. Type: select
#. Description
#: ../templates:10002
msgid "Please choose which type of changes should be displayed with APT."
msgstr ""
"Welk type wijzigingen wilt u dat bij gebruik vanuit APT getoond worden?"

# Type: select
# Description
#. Type: select
#. Description
#: ../templates:10002
msgid ""
" news   : important news items only;\n"
" changelogs: detailed changelogs only;\n"
" both   : news and changelogs."
msgstr ""
" nieuws  : alleen belangrijke nieuwsberichten;\n"
" changelogs: alleen gedetailleerde changelogs;\n"
" beide   : zowel nieuws als gedetailleerde changelogs."

# Type: select
# Description
#~ msgid ""
#~ "This setting can be overridden by a command-line option or an environment "
#~ "variable. Note that you can still send a copy via mail with all of the "
#~ "frontends except 'none'."
#~ msgstr ""
#~ "Deze instelling kan met een commandoregel-optie of een omgevingsvariable "
#~ "overruled worden. Merk op dat u, met alle frontends (behalve 'geen') nog "
#~ "steeds de mogelijkheid heeft om een kopie door te mailen."
--- apt-listchanges_3.14_nl.po	2017-08-10 11:49:58.663591066 +0200
+++ apt-listchanges_3.14_bijgewerkt_nl.po	2017-08-10 12:58:48.537307860 +0200
@@ -13,19 +13,22 @@
 #  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
 #
 # Frans Pop <elen...@planet.nl>, 2007.
+# Frans Spiesschaert <frans.spiesscha...@yucom.be>, 2017.
+#
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: apt-listchanges_2.76_nl\n"
+"Project-Id-Version: apt-listchanges_3.14_nl\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: apt-listchan...@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2017-07-08 22:37+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-12-27 09:01+0100\n"
-"Last-Translator: Frans Pop <elen...@planet.nl>\n"
-"Language-Team: Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-08-10 12:58+0200\n"
+"Last-Translator: Frans Spiesschaert <frans.spiesscha...@yucom.be>\n"
+"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
+"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 #. Type: select
 #. Choices
@@ -81,7 +84,7 @@
 #. Description
 #: ../templates:2002
 msgid "Method to be used to display changes:"
-msgstr "The gebruiken methode voor de presentatie van wijzigingen:"
+msgstr "The gebruiken methode voor de weergave van wijzigingen:"
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -90,7 +93,7 @@
 "Changes in packages can be displayed in various ways by apt-listchanges:"
 msgstr ""
 "Wijzigingen in pakketten kunnen door apt-listchanges op diverse wijzen "
-"worden gepresenteerd:"
+"worden weergegeven:"
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -106,7 +109,7 @@
 " none     : do not run automatically from APT."
 msgstr ""
 " pager    : toon wijzigingen pagina voor pagina;\n"
-" browser   : toon wijzigingen in een webbrowser (HTML opmaak);\n"
+" browser   : toon wijzigingen in een webbrowser (HTML-opmaak);\n"
 " xterm-pager : als pager, maar in een xterm op de achtergrond;\n"
 " xterm-browser: als browser, maar in een xterm op de achtergrond;\n"
 ".gtk     : toon wijzigingen in een GTK-venster;\n"
@@ -153,19 +156,19 @@
 "empty disables mail notifications."
 msgstr ""
 "Er kunnen meerdere adressen worden opgegeven, gescheiden door komma's. "
-"Notificatie via e-mail wordt uitgeschakeld als dit veld leeg wordt gelaten."
+"Kennisgeving via e-mail wordt uitgeschakeld als dit veld leeg wordt gelaten."
 
 #. Type: select
 #. Choices
 #: ../templates:4001
 msgid "html"
-msgstr ""
+msgstr "html"
 
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../templates:4002
 msgid "Format of e-mail messages:"
-msgstr ""
+msgstr "Opmaak van e-mailberichten:"
 
 # Type: select
 # Description
@@ -172,11 +175,11 @@
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../templates:4002
-#, fuzzy
 #| msgid "Please choose which type of changes should be displayed with APT."
 msgid "Please choose a format of e-mail copies of the displayed changes."
 msgstr ""
-"Welk type wijzigingen wilt u dat bij gebruik vanuit APT getoond worden?"
+"Kies een opmaak voor het e-mailbericht met de kopie van de getoonde "
+"wijzigingen."
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -185,6 +188,8 @@
 " text   : plain text message;\n"
 " html   : html data with clickable links."
 msgstr ""
+" text   : tekstbericht zonder opmaak;\n"
+" html   : html-opmaak met aanklikbare links."
 
 # Type: boolean
 # Description
@@ -192,7 +197,7 @@
 #. Description
 #: ../templates:5001
 msgid "Prompt for confirmation after displaying changes?"
-msgstr "Om bevestiging vragen na het tonen van wijzigingen?"
+msgstr "Om bevestiging vragen na het weergeven van wijzigingen?"
 
 # Type: boolean
 # Description
@@ -204,7 +209,7 @@
 "confirmation prompt. This is useful when running from APT, as it offers an "
 "opportunity to abort the upgrade if a change is unwelcome."
 msgstr ""
-"Nadat het overzicht met wijzigingen is getoond, kan apt-listchanges om "
+"Nadat het overzicht met wijzigingen werd getoond, kan apt-listchanges om "
 "bevestiging vragen of u wilt doorgaan. Dit is nuttig bij gebruik vanuit APT "
 "omdat dit de mogelijkheid biedt de opwaardering af te breken als een "
 "wijziging ongewenst is."
@@ -225,10 +230,9 @@
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../templates:6001
-#, fuzzy
 #| msgid "Should apt-listchanges skip changes that have already been seen?"
 msgid "Should apt-listchanges insert headers before changelogs?"
-msgstr "Wilt u dat apt-listchanges reeds getoonde wijzigingen overslaat?"
+msgstr "Wilt u dat apt-listchanges een kopregel invoegt voor de changelogs?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -238,6 +242,10 @@
 "the name of the package, and the names of the binary packages which are "
 "being upgraded (when different from the source package name)."
 msgstr ""
+"Voor de changelog (de log met wijzigingen) van ieder pakket kan apt-"
+"listchanges een koptekst invoegen met daarin de naam van het pakket en de "
+"namen van de binaire pakketten die opgewaardeerd worden (als die verschillen "
+"van de naam van het bronpakket)."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -246,12 +254,15 @@
 "Note however that displaying headers might make the output a bit harder to "
 "read as they might contain long lists of names of binary packages."
 msgstr ""
+"Merk evenwel op dat de uitvoer iets moeilijker leesbaar kan worden door het "
+"weergeven van een koptekst, vermits die een lange lijst met namen van "
+"binaire pakketten kan bevatten."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../templates:7001
 msgid "Disable retrieving changes over network?"
-msgstr ""
+msgstr "Het ophalen van de wijzigingen via het netwerk uitschakelen?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -261,6 +272,9 @@
 "listchanges by default executes 'apt-get changelog' command that tries to "
 "download changelog entries from network."
 msgstr ""
+"In uitzonderlijke gevallen waarbij het binaire pakket geen changelog-bestand "
+"bevat, voert apt-listchanges standaard het commando 'apt-get changelog' uit, "
+"dat de changelog-informatie over het netwerk tracht op te halen."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -269,12 +283,14 @@
 "This behavior can be disabled with this option what might be useful for "
 "example for systems with limited network connectivity."
 msgstr ""
+"Met deze optie kan dit gedrag uitgezet worden. Dit kan bijvoorbeeld nuttig "
+"zijn voor systemen met beperkte netwerktoegang."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../templates:8001
 msgid "Show changes in the reverse order?"
-msgstr ""
+msgstr "De wijzigingen in omgekeerde volgorde tonen?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -284,6 +300,9 @@
 "their appearance in the relevant changelog or news files - from the most "
 "recent version of the package to the most oldest one."
 msgstr ""
+"Standaard geeft apt-listchanges de wijzigingen aan elk pakket weer in de "
+"volgorde waarin ze in het betrokken changelog- of news-bestand voorkomen - "
+"van de meest recente versie van het pakket naar de oudste."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -293,6 +312,9 @@
 "some people might find more natural: from the oldest changes in the package "
 "to the newest ones."
 msgstr ""
+"Desgewenst kan apt-listchanges de wijzigingen in de omgekeerde volgorde "
+"weergeven, hetgeen sommige mensen als meer natuurlijk zullen ervaren: van de "
+"oudste wijzigingen naar de meest recente."
 
 # Type: boolean
 # Description
@@ -311,10 +333,9 @@
 "A record of already displayed changes can be kept in order to avoid "
 "displaying them again. This is useful, for example, when retrying an upgrade."
 msgstr ""
-"apt-listchanges kan bijgehouden welke wijzigingen reeds getoond zijn "
-"waardoor kan worden voorkomen dat ze een tweede keer getoond worden. Dit is "
-"nuttig wanneer u, bijvoorbeeld, een opwaardering afbreekt en later opnieuw "
-"probeert."
+"apt-listchanges kan bijhouden welke wijzigingen reeds getoond zijn, waardoor "
+"kan worden voorkomen dat ze een tweede keer getoond worden. Dit is nuttig "
+"wanneer u, bijvoorbeeld, een opwaardering afbreekt en later opnieuw probeert."
 
 #. Type: select
 #. Choices

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part

Antwoord per e-mail aan