Dag iedereen,

In bijlage een bijgewerkte vertaling van de debconf-teksten van
open-infrastructure-container-tools.
Ook in bijlage een diff-bestand met de verschillen met de vorige
situatie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
# Dutch translation of open-infrastructure-container-tools debconf templates.
# Copyright (C) 2016 Frans Spiesschaert <frans.spiesscha...@yucom.be>
# This file is distributed under the same license as the open-infrastructure-container-tools package.
# Frans Spiesschaert <frans.spiesscha...@yucom.be>, 2017.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: open-infrastructure-container-tools\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: open-infrastructure-container-tools@packages.debian."
"org\n"
"POT-Creation-Date: 2017-07-23 10:37+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-08-10 16:42+0200\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <frans.spiesscha...@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"

#. Type: title
#. Description
#: ../open-infrastructure-container-tools.templates:1001
msgid "container-tools: Setup"
msgstr "container-tools: Instellingen"

#. Type: string
#. Default
#: ../open-infrastructure-container-tools.templates:2001
msgid "/var/lib/machines"
msgstr "/var/lib/machines"

#. Type: string
#. Description
#: ../open-infrastructure-container-tools.templates:2002
msgid "machines directory:"
msgstr "machinemap:"

#. Type: string
#. Description
#: ../open-infrastructure-container-tools.templates:2002
msgid "Please specify the directory that will be used to store the containers."
msgstr ""
"Geef op welke map gebruikt zal worden om de containers in onder te brengen."

#. Type: string
#. Description
#: ../open-infrastructure-container-tools.templates:2002
msgid ""
"If unsure, use /var/lib/machines (default) or /srv/container/system when "
"using shared storage."
msgstr ""
"Indien u twijfelt, gebruik dan /var/lib/machines (standaard) of /srv/"
"container/system in het geval er gebruik gemaakt wordt van gedeelde opslag."

#. Type: string
#. Default
#: ../open-infrastructure-container-tools.templates:3001
msgid "/etc/container-tools/config"
msgstr "/etc/container-tools/config"

#. Type: string
#. Description
#: ../open-infrastructure-container-tools.templates:3002
msgid "config directory:"
msgstr "configuratiemap:"

#. Type: string
#. Description
#: ../open-infrastructure-container-tools.templates:3002
msgid ""
"Please specify the directory that will be used to store the container "
"configuration files."
msgstr ""
"Geef op welke map gebruikt zal worden om de configuratiebestanden van de "
"containers in op te slaan."

#. Type: string
#. Description
#: ../open-infrastructure-container-tools.templates:3002
msgid ""
"If unsure, use /etc/container-tools/config (default) or /srv/container/"
"config when using shared storage."
msgstr ""
"Indien u twijfelt, gebruik dan /etc/container-tools/config (standaard) of /"
"srv/container/config in het geval er gebruik gemaakt wordt van gedeelde "
"opslag."

#. Type: string
#. Default
#: ../open-infrastructure-container-tools.templates:4001
msgid "/etc/container-tools/debconf"
msgstr "/etc/container-tools/debconf"

#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#: ../open-infrastructure-container-tools.templates:4002
#: ../open-infrastructure-container-tools.templates:5002
#: ../open-infrastructure-container-tools.templates:6002
msgid "debconf directory:"
msgstr "debconf-map:"

#. Type: string
#. Description
#: ../open-infrastructure-container-tools.templates:4002
msgid ""
"Please specify the directory that will be used to store the container "
"preseed files."
msgstr ""
"Geef op welke map gebruikt zal worden om de voorconfiguratiebestanden van de "
"containers (container preseed files) in op te slaan."

#. Type: string
#. Description
#: ../open-infrastructure-container-tools.templates:4002
msgid ""
"If unsure, use /etc/container-tools/debconf (default) or /srv/container/"
"debconf when using shared storage."
msgstr ""
"Indien u twijfelt, gebruik dan /etc/container-tools/debconf (standaard) of /"
"srv/container/debconf in het geval er gebruik gemaakt wordt van gedeelde "
"opslag."

#. Type: string
#. Default
#: ../open-infrastructure-container-tools.templates:5001
msgid "/etc/container-tools/hooks"
msgstr "/etc/container-tools/hooks"

#. Type: string
#. Description
#: ../open-infrastructure-container-tools.templates:5002
msgid ""
"Please specify the directory that will be used to store the container hooks."
msgstr ""
"Geef op welke map gebruikt zal worden om de container hooks in onder te "
"brengen."

#. Type: string
#. Description
#: ../open-infrastructure-container-tools.templates:5002
msgid ""
"If unsure, use /etc/container-tools/hooks (default) or /srv/container/hooks "
"when using shared storage."
msgstr ""
"Indien u twijfelt, gebruik dan /etc/container-tools/hooks (standaard) of /"
"srv/container/hooks in het geval er gebruik gemaakt wordt van gedeelde "
"opslag."

#. Type: string
#. Default
#: ../open-infrastructure-container-tools.templates:6001
msgid "/etc/container-tools/keys"
msgstr "/etc/container-tools/keys"

#. Type: string
#. Description
#: ../open-infrastructure-container-tools.templates:6002
#| msgid ""
#| "Please specify the directory that will be used to store the container "
#| "configuration files."
msgid ""
"Please specify the directory that will be used to store the container keys "
"for verifying container image downloads."
msgstr ""
"Geef op welke map gebruikt zal worden voor het opslaan van de "
"containersleutelbossen om gedownloade container-images te verifiëren."

#. Type: string
#. Description
#: ../open-infrastructure-container-tools.templates:6002
msgid ""
"If unsure, use /etc/container-tools/keys (default) or /srv/container/keys "
"when using shared storage."
msgstr ""
"Indien u twijfelt, gebruik dan /etc/container-tools/keys (standaard) of /srv/"
"container/keys in het geval er gebruik gemaakt wordt van gedeelde opslag."

#. Type: string
#. Default
#: ../open-infrastructure-container-tools.templates:7001
msgid "/var/cache/container-tools"
msgstr "/var/cache/container-tools"

#. Type: string
#. Description
#: ../open-infrastructure-container-tools.templates:7002
msgid "cache directory:"
msgstr "cache-map:"

#. Type: string
#. Description
#: ../open-infrastructure-container-tools.templates:7002
msgid ""
"Please specify the directory that will be used to cache files during "
"creation of containers."
msgstr ""
"Geef op welke map gebruikt zal worden om bestanden te bufferen tijdens het "
"aanmaken van containers."

#. Type: string
#. Description
#: ../open-infrastructure-container-tools.templates:7002
msgid ""
"If unsure, use /var/cache/container-tools (default) or /srv/container/cache "
"when using shared storage."
msgstr ""
"Indien u twijfelt, gebruik dan /var/cache/container-tools (standaard) of /"
"srv/container/cache in het geval er gebruik gemaakt wordt van gedeelde "
"opslag."

#. Type: select
#. Choices
#: ../open-infrastructure-container-tools.templates:8001
msgid "${SCRIPT_CHOICES}"
msgstr "${SCRIPT_CHOICES}"

#. Type: select
#. Description
#: ../open-infrastructure-container-tools.templates:8002
msgid "create script:"
msgstr "aanmaakscript:"

#. Type: select
#. Description
#: ../open-infrastructure-container-tools.templates:8002
msgid ""
"Please select the script that will be used by default to create containers."
msgstr ""
"Geef op welk script standaard gebruikt zal worden om containers aan te maken."

#. Type: select
#. Description
#: ../open-infrastructure-container-tools.templates:8002
msgid "If unsure, use debian (default)."
msgstr "Indien u twijfelt, gebruik dan debian (standaard)."

#. Type: string
#. Description
#: ../open-infrastructure-container-tools.templates:9002
msgid "IRC notifications:"
msgstr "Kennisgeving via IRC:"

#. Type: string
#. Description
#: ../open-infrastructure-container-tools.templates:9002
msgid ""
"The container command can send IRC notifications via irker to one or more "
"(whitespace separated) IRC channels."
msgstr ""
"Het commando container kan via irker een IRC-kennisgeving versturen naar een "
"of meer (door witruimte gescheiden) IRC-kanalen."

#. Type: string
#. Description
#: ../open-infrastructure-container-tools.templates:9002
msgid ""
"The following example will send IRC notifications to the open-infrastructure "
"channel on irc.oftc.net:"
msgstr ""
"Met het volgende voorbeeld wordt een IRC-kennisgeving verstuurd naar het "
"kanaal open-infrastructure van irc.oftc.net:"

#. Type: string
#. Description
#: ../open-infrastructure-container-tools.templates:9002
msgid "  irc://irc.oftc.net:6668/open-infrastructure"
msgstr "  irc://irc.oftc.net:6668/open-infrastructure"

#. Type: string
#. Description
#: ../open-infrastructure-container-tools.templates:9002
msgid "If unsure, leave empty (default)."
msgstr "Als u twijfelt, laat u dit best leeg (standaard)."
--- open-infrastructure-container-tools_20160701-1_nl.po	2016-08-02 21:35:16.339152044 +0200
+++ open-infrastructure-container-tools_20170726-1_nl.po	2017-08-10 16:42:51.658773774 +0200
@@ -1,16 +1,15 @@
 # Dutch translation of open-infrastructure-container-tools debconf templates.
-# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# Copyright (C) 2016 Frans Spiesschaert <frans.spiesscha...@yucom.be>
 # This file is distributed under the same license as the open-infrastructure-container-tools package.
-# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
-# Frans Spiesschaert <frans.spiesscha...@yucom.be>, 2016.
+# Frans Spiesschaert <frans.spiesscha...@yucom.be>, 2017.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: open-infrastructure-container-tools\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: open-infrastructure-container-tools@packages.debian."
 "org\n"
-"POT-Creation-Date: 2016-06-14 21:22+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-08-02 21:35+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-07-23 10:37+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-08-10 16:42+0200\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <frans.spiesscha...@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -18,7 +17,7 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
+"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
 
 #. Type: title
 #. Description
@@ -49,11 +48,11 @@
 #. Description
 #: ../open-infrastructure-container-tools.templates:2002
 msgid ""
-"If unsure, use /var/lib/machines (default) or /srv/container when using "
-"shared storage."
+"If unsure, use /var/lib/machines (default) or /srv/container/system when "
+"using shared storage."
 msgstr ""
 "Indien u twijfelt, gebruik dan /var/lib/machines (standaard) of /srv/"
-"container in het geval er gebruik gemaakt wordt van gedeelde opslag."
+"container/system in het geval er gebruik gemaakt wordt van gedeelde opslag."
 
 #. Type: string
 #. Default
@@ -82,11 +81,11 @@
 #: ../open-infrastructure-container-tools.templates:3002
 msgid ""
 "If unsure, use /etc/container-tools/config (default) or /srv/container/"
-"container-tools/config when using shared storage."
+"config when using shared storage."
 msgstr ""
 "Indien u twijfelt, gebruik dan /etc/container-tools/config (standaard) of /"
-"srv/container/container-tools/config in het geval er gebruik gemaakt wordt "
-"van gedeelde opslag."
+"srv/container/config in het geval er gebruik gemaakt wordt van gedeelde "
+"opslag."
 
 #. Type: string
 #. Default
@@ -115,15 +120,70 @@
 #: ../open-infrastructure-container-tools.templates:4002
 msgid ""
 "If unsure, use /etc/container-tools/debconf (default) or /srv/container/"
-"container-tools/debconf when using shared storage."
+"debconf when using shared storage."
 msgstr ""
 "Indien u twijfelt, gebruik dan /etc/container-tools/debconf (standaard) of /"
-"srv/container/container-tools/debconf in het geval er gebruik gemaakt wordt "
-"van gedeelde opslag."
+"srv/container/debconf in het geval er gebruik gemaakt wordt van gedeelde "
+"opslag."
 
 #. Type: string
 #. Default
 #: ../open-infrastructure-container-tools.templates:5001
+msgid "/etc/container-tools/hooks"
+msgstr "/etc/container-tools/hooks"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../open-infrastructure-container-tools.templates:5002
+msgid ""
+"Please specify the directory that will be used to store the container hooks."
+msgstr ""
+"Geef op welke map gebruikt zal worden om de container hooks in onder te "
+"brengen."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../open-infrastructure-container-tools.templates:5002
+msgid ""
+"If unsure, use /etc/container-tools/hooks (default) or /srv/container/hooks "
+"when using shared storage."
+msgstr ""
+"Indien u twijfelt, gebruik dan /etc/container-tools/hooks (standaard) of /"
+"srv/container/hooks in het geval er gebruik gemaakt wordt van gedeelde "
+"opslag."
+
+#. Type: string
+#. Default
+#: ../open-infrastructure-container-tools.templates:6001
+msgid "/etc/container-tools/keys"
+msgstr "/etc/container-tools/keys"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../open-infrastructure-container-tools.templates:6002
+#| msgid ""
+#| "Please specify the directory that will be used to store the container "
+#| "configuration files."
+msgid ""
+"Please specify the directory that will be used to store the container keys "
+"for verifying container image downloads."
+msgstr ""
+"Geef op welke map gebruikt zal worden voor het opslaan van de "
+"containersleutelbossen om gedownloade container-images te verifiëren."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../open-infrastructure-container-tools.templates:6002
+msgid ""
+"If unsure, use /etc/container-tools/keys (default) or /srv/container/keys "
+"when using shared storage."
+msgstr ""
+"Indien u twijfelt, gebruik dan /etc/container-tools/keys (standaard) of /srv/"
+"container/keys in het geval er gebruik gemaakt wordt van gedeelde opslag."
+
+#. Type: string
+#. Default
+#: ../open-infrastructure-container-tools.templates:7001
 msgid "/var/cache/container-tools"
 msgstr "/var/cache/container-tools"
 
@@ -145,14 +205,14 @@
 
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../open-infrastructure-container-tools.templates:5002
+#: ../open-infrastructure-container-tools.templates:7002
 msgid ""
-"If unsure, use /var/cache/container-tools (default) or /srv/container/"
-"container-tools/cache when using shared storage."
+"If unsure, use /var/cache/container-tools (default) or /srv/container/cache "
+"when using shared storage."
 msgstr ""
 "Indien u twijfelt, gebruik dan /var/cache/container-tools (standaard) of /"
-"srv/container/container-tools/cache in het geval er gebruik gemaakt wordt "
-"van gedeelde opslag."
+"srv/container/cache in het geval er gebruik gemaakt wordt van gedeelde "
+"opslag."
 
 #. Type: select
 #. Choices
@@ -176,6 +236,44 @@
 
 #. Type: select
 #. Description
-#: ../open-infrastructure-container-tools.templates:6002
+#: ../open-infrastructure-container-tools.templates:8002
 msgid "If unsure, use debian (default)."
 msgstr "Indien u twijfelt, gebruik dan debian (standaard)."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../open-infrastructure-container-tools.templates:9002
+msgid "IRC notifications:"
+msgstr "Kennisgeving via IRC:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../open-infrastructure-container-tools.templates:9002
+msgid ""
+"The container command can send IRC notifications via irker to one or more "
+"(whitespace separated) IRC channels."
+msgstr ""
+"Het commando container kan via irker een IRC-kennisgeving versturen naar een "
+"of meer (door witruimte gescheiden) IRC-kanalen."
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../open-infrastructure-container-tools.templates:9002
+msgid ""
+"The following example will send IRC notifications to the open-infrastructure "
+"channel on irc.oftc.net:"
+msgstr ""
+"Met het volgende voorbeeld wordt een IRC-kennisgeving verstuurd naar het "
+"kanaal open-infrastructure van irc.oftc.net:"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../open-infrastructure-container-tools.templates:9002
+msgid "  irc://irc.oftc.net:6668/open-infrastructure"
+msgstr "  irc://irc.oftc.net:6668/open-infrastructure"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../open-infrastructure-container-tools.templates:9002
+msgid "If unsure, leave empty (default)."
+msgstr "Als u twijfelt, laat u dit best leeg (standaard)."

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part

Antwoord per e-mail aan