Dag iedereen,

In bijlage een diff-bestand met de nieuwigheden in een bijgewerkte
vertaling van apt.
Gezien het relatief beperkte wijzigingen betreft en omwille van de
omvang van het volledige po-bestand, is dit laatste niet in bijlage
toegevoegd.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
--- apt_1.4~beta4_nl.po	2017-01-19 17:32:30.046755472 +0100
+++ apt_1.5~beta1_nl.po	2017-08-12 16:38:23.212527443 +0200
@@ -12,8 +12,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: apt 1.4~beta4\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: APT Development Team <de...@lists.debian.org>\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-01-05 20:50+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-01-19 17:32+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-07-03 16:55+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-08-12 16:38+0200\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <frans.spiesscha...@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -21,7 +21,7 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
+"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
 
 #: apt-inst/contrib/arfile.cc
 msgid "Invalid archive signature"
@@ -311,6 +310,19 @@
 
 #: apt-pkg/acquire-item.cc
 #, c-format
+#| msgid ""
+#| "Skipping acquire of configured file '%s' as repository '%s' doesn't "
+#| "support architecture '%s'"
+msgid ""
+"Skipping acquire of configured file '%s' as repository '%s' doesn't have the "
+"component '%s' (component misspelt in sources.list?)"
+msgstr ""
+"Opvragen van het in de configuratie vermeld bestand '%s' overgeslagen, "
+"vermits pakketbron '%s' de component '%s' niet bevat (fout gespelde "
+"component in sources.list?)"
+
+#: apt-pkg/acquire-item.cc
+#, c-format
 msgid ""
 "Skipping acquire of configured file '%s' as repository '%s' doesn't support "
 "architecture '%s'"
@@ -320,12 +332,16 @@
 
 #: apt-pkg/acquire-item.cc
 #, c-format
+#| msgid ""
+#| "Skipping acquire of configured file '%s' as repository '%s' doesn't "
+#| "support architecture '%s'"
 msgid ""
-"Unable to find expected entry '%s' in Release file (Wrong sources.list entry "
-"or malformed file)"
+"Skipping acquire of configured file '%s' as repository '%s' does not seem to "
+"provide it (sources.list entry misspelt?)"
 msgstr ""
-"Kon de verwachte regel '%s' in het Release-bestand niet vinden (Foute regel "
-"in het bestand sources.list of bestand in een ongeldig formaat)"
+"Opvragen van het in de configuratie vermeld bestand '%s' overgeslagen, "
+"vermits pakketbron '%s' het niet schijnt aan te bieden (fout gespeld item in "
+"sources.list?)"
 
 #: apt-pkg/acquire-item.cc
 #, c-format
@@ -356,6 +372,38 @@
 
 #: apt-pkg/acquire-item.cc
 #, c-format
+msgid "Repository '%s' changed its '%s' value from '%s' to '%s'"
+msgstr "Bij pakketbron '%s' is de '%s'-waarde gewijzigd van '%s' naar '%s'"
+
+#: apt-pkg/acquire-item.cc
+#, c-format
+msgid "Repository '%s' changed its default priority for %s from %hi to %hi."
+msgstr ""
+"Bij pakketbron '%s' is de standaardprioriteit voor %s gewijzigd van %hi naar "
+"%hi."
+
+#. TRANSLATOR: the "this" refers to changes in the repository like a new release or owner change
+#: apt-pkg/acquire-item.cc
+#, c-format
+msgid ""
+"More information about this can be found online in the Release notes at: %s"
+msgstr ""
+"Hierover is online meer informatie te vinden in de Notities bij de release "
+"op: %s"
+
+#. TRANSLATOR: %s is the name of the manpage in question, e.g. apt-secure(8)
+#: apt-pkg/acquire-item.cc
+#, c-format
+msgid ""
+"This must be accepted explicitly before updates for this repository can be "
+"applied. See %s manpage for details."
+msgstr ""
+"Dit moet expliciet aanvaard worden vooraleer bijwerkingen uit deze "
+"pakketbron uitgevoerd kunnen worden. Raadpleeg man-pagina %s voor bijkomende "
+"informatie."
+
+#: apt-pkg/acquire-item.cc
+#, c-format
 msgid ""
 "I wasn't able to locate a file for the %s package. This might mean you need "
 "to manually fix this package. (due to missing arch)"
@@ -454,12 +499,6 @@
 msgid "Clean of %s is not supported"
 msgstr "Opschonen van %s wordt niet ondersteund"
 
-#: apt-pkg/acquire.cc apt-pkg/clean.cc apt-pkg/contrib/cdromutl.cc
-#: methods/mirror.cc
-#, c-format
-msgid "Unable to change to %s"
-msgstr "Kan %s niet veranderen"
-
 #. only show the ETA if it makes sense
 #. two days
 #: apt-pkg/acquire.cc
@@ -662,6 +701,11 @@
 
 #: apt-pkg/clean.cc
 #, c-format
+msgid "Unable to change to %s"
+msgstr "Kan niet veranderen naar %s"
+
+#: apt-pkg/clean.cc
+#, c-format
 msgid "Unable to stat %s."
 msgstr "Kan de status van %s niet opvragen."
 
@@ -1691,6 +1735,14 @@
 " '%s'\n"
 "in het station '%s' te plaatsen en op [Enter] te drukken\n"
 
+#: apt-private/acqprogress.cc
+msgid ""
+"Do you want to accept these changes and continue updating from this "
+"repository?"
+msgstr ""
+"Wilt u deze wijzigingen aanvaarden en voortgaan met bijwerken vanuit deze "
+"pakketbron?"
+
 #: apt-private/private-cachefile.cc
 msgid "Correcting dependencies..."
 msgstr "Vereisten worden gecorrigeerd..."
@@ -1917,6 +1969,14 @@
 msgstr "Niet-werkende pakketten"
 
 #: apt-private/private-install.cc
+msgid ""
+"Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-"
+"missing?"
+msgstr ""
+"Kon sommige archieven niet ophalen. Misschien kunt u 'apt-get update' "
+"uitvoeren of het met '--fix-missing' proberen?"
+
+#: apt-private/private-install.cc
 msgid "Internal error, InstallPackages was called with broken packages!"
 msgstr "Interne fout. InstallPackages is aangeroepen met defecte pakketten!"
 
@@ -2022,14 +2082,6 @@
 msgstr "Ophalen klaar en alleen-ophalen-modus staat aan"
 
 #: apt-private/private-install.cc
-msgid ""
-"Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-"
-"missing?"
-msgstr ""
-"Kon sommige archieven niet ophalen. Misschien kunt u 'apt-get update' "
-"uitvoeren of het met '--fix-missing' proberen?"
-
-#: apt-private/private-install.cc
 msgid "--fix-missing and media swapping is not currently supported"
 msgstr "--fix-missing en medium wisselen wordt op dit moment niet ondersteund"
 

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part

Antwoord per e-mail aan