Dag Maarten,

Ik ben een tijd uit de roulatie geweest. Daarom komt deze reactie zo
laat.

maar...@posteo.de schreef op di 09-01-2018 om 14:50 [+0100]:
> Hallo Frans,
> 
> 
> 
> NIEUWE BEWERKING
> De nieuwe bewerking heb als bijlage bijgevoegd.
> 
> Met vriendelijke groet,
> 
> Maarten.
> 
> 
> 

Ik heb je nieuwe bewerking nagekeken en kan me erin vinden.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part

Antwoord per e-mail aan