Update of /cvs/webwml/webwml/dutch/po
In directory moszumanska:/var/tmp/cvs-serv15474/webwml/dutch/po

Modified Files:
        partners.nl.po 
Log Message:
translation update.


--- /cvs/webwml/webwml/dutch/po/partners.nl.po  2017/09/06 19:05:39     1.5
+++ /cvs/webwml/webwml/dutch/po/partners.nl.po  2018/04/11 18:33:36     1.6
@@ -1,12 +1,12 @@
-# translation of partners.pot to Dutch
+# translation of webwml/english/po/partners.pot to Dutch
 # Templates files for webwml modules
-# Frans Spiesschaert <frans.spiesscha...@yucom.be>, 2017.
+# Frans Spiesschaert <frans.spiesscha...@yucom.be>, 2017, 2018.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: webwml/po/partners.nl.po\n"
 "POT-Creation-Date: \n"
-"PO-Revision-Date: 2017-09-06 20:48+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-04-03 21:07+0200\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <frans.spiesscha...@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -20,56 +20,72 @@
 msgid "Partner of the Month"
 msgstr "Partner van de maand"
 
-#: ../../english/partners/partners.def:13
+#: ../../english/partners/partners.def:12
 msgid "Alphabetical List of Partners"
 msgstr "Alfabetisch gerangschikte partnerlijst"
 
-#: ../../english/partners/partners.def:17
+#: ../../english/partners/partners.def:16
 msgid "Development Partners"
 msgstr "Onwikkelingspartners"
 
-#: ../../english/partners/partners.def:21
+#: ../../english/partners/partners.def:20
 msgid "Financial Partners"
 msgstr "Financiële Partners"
 
-#: ../../english/partners/partners.def:25
+#: ../../english/partners/partners.def:24
 msgid "Service Partners"
 msgstr "Dienstenpartners"
 
-#: ../../english/partners/partners.def:29
+#: ../../english/partners/partners.def:30
 msgid ""
-"<a href=\"https://www.leaseweb.com/\";>LeaseWeb</a> has been one of two "
-"partners that provide the infrastructure for the <a href=\"https://snapshot.";
-"debian.org\">Debian OS Snapshot Archive</a> since <a href=\"https://www.";
-"debian.org/News/2014/20141014\">October 2014</a>, providing 80 Terabytes "
-"(TB) of capacity. In 2017 they renewed their support by provisioning two "
-"additional dedicated servers that expanded the storage at their location by "
-"50%, enough to accommodate anticipated growth for years to come."
+"<a href=\"http://www.1and1.info/\";>1&amp;1</a> supports us by providing "
+"several servers in their Karlsruhe high-performance datacenter."
 msgstr ""
-"<a href=\"https://www.leaseweb.com/\";>LeaseWeb</a> is een van de twee "
-"partners die de infrastructuur hebben geleverd voor het <a href=\"https://";
-"snapshot.debian.org\">Debian OS Snapshot Archief</a> sinds <a href=\"https://";
-"www.debian.org/News/2014/20141014\">oktober 2014</a> en daarvoor een "
-"capaciteit van 80 Terabytes (TB) ter beschikking stelt. In 2017 vernieuwden "
-"ze hun steun door twee extra zogenaamde dedicated servers ter beschikking te "
-"stellen, waardoor de opslagcapaciteit op hun locatie uitgebreid werd met "
-"50%, voldoende om nog jaren te kunnen beantwoorden aan de verwachte "
-"toekomstige groei van het archief."
+"<a href=\"http://www.1and1.info/\";>1&amp;1</a> ondersteunt ons door "
+"verschillende servers ter beschikking te stellen in hun krachtig datacenter "
+"in Karlsruhe."
 
-#: ../../english/partners/partners.def:32
+#: ../../english/partners/partners.def:33
 msgid ""
-"LeaseWeb is a global Infrastructure-as-a-Service (IaaS) provider – offering 
"
-"customers on-demand, world-class hosting solutions, from dedicated servers "
-"to cloud solutions. You can learn more about LeaseWeb visiting their <a href="
-"\"https://www.leaseweb.com/\";>website</a>."
+"1&amp;1 is one of the biggest Domain Registrars and Web hosting companies "
+"worldwide, with offices in Germany, France, Great Britain, Spain and the "
+"USA. Most of the over 5 million websites and other services managed by "
+"1&amp;1 are running on a Debian-based environment using several thousand "
+"servers."
 msgstr ""
-"LeaseWeb is een wereldwijde provider van Infrastructure-as-a-Service (IaaS 
– "
-"infrastructuur als dienst) – die klanten op aanvraag hosting-oplossingen 
van "
-"wereldklasse biedt, gaande van dedicated servers tot cloud-oplossingen. U "
-"vindt meer informatie over LeaseWeb op hun <a href=\"https://www.leaseweb.";
-"com/\">website</a>."
+"1&amp;1 is een van de grootste domeinregistreerders en webhostingbedrijven "
+"ter wereld met kantoren in Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Spanje en 
"
+"de VS. De meeste van de meer dan 5 miljoen websites en andere diensten die "
+"door 1&amp;1 beheerd worden, functioneren in een op Debian gebaseerde "
+"omgeving op een van de verschillende duizenden servers."
+
+#: ../../english/partners/partners.def:41
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.bytemark.co.uk/r/deb-partners\";>Bytemark</a> support us "
+"by providing hosting services and sponsorship for the Debian Conference."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.bytemark.co.uk/r/deb-partners\";>Bytemark</a> "
+"ondersteunt ons door hostingdiensten te leveren en de conferenties van "
+"Debian te sponsoren."
 
-#: ../../english/partners/partners.def:36
+#: ../../english/partners/partners.def:45
+msgid ""
+"They are a leading Internet Service Provider (ISP) in the United Kingdom and "
+"provide scalable, powerful and affordable hosting with lots of <q>geek "
+"friendly</q> extras as standard. Debian GNU/Linux is deployed extensively "
+"within their network, and comes recommended as the <q>Distribution of "
+"Choice</q> to any new customer who's not 100% sure on what to pick. Bytemark "
+"are also well known for their expert and friendly support."
+msgstr ""
+"Zij zijn een toonaangevende Internet Service Provider (ISP) in het Verenigd "
+"Koninkrijk en leveren schaalbare, krachtige en betaalbare hosting met "
+"standaard veel <q>computerfreakvriendelijke</q> extra's. Debian GNU/Linux "
+"wordt binnen hun netwerk op grote schaal gebruikt, en wordt aanbevolen als "
+"<q>de beste keuze</q> voor iedere nieuwkomer die niet 100% zeker weet wat te "
+"kiezen. Bytemark staat ook bekend voor zijn expertise en zijn "
+"klantvriendelijke ondersteuning."
+
+#: ../../english/partners/partners.def:53
 msgid ""
 "<a href=\"https://www.conova.com\";>conova communications GmbH</a> has been "
 "supporting the Debian project as a hosting partner for several years. In "
@@ -84,7 +100,7 @@
 "bugs) in Salzburg/Oostenrijk. Ook werkt men op veel van de systemen die men "
 "bij conova dagelijks gebruikt, met Debian."
 
-#: ../../english/partners/partners.def:39
+#: ../../english/partners/partners.def:56
 msgid ""
 "conova operates one of the most modern data centers in all of Europe in "
 "Salzburg, Austria. Their services: customized solutions for housing, "
@@ -99,7 +115,150 @@
 "ruimte voor meer dan 10.000 servers van topkwaliteit qua bedrijfszekerheid "
 "en veiligheid in een technische ruimte van 2.000 m²."
 
-#: ../../english/partners/partners.def:43
+#: ../../english/partners/partners.def:63
+msgid ""
+"credativ is an independent consulting and services company and since 1999 "
+"been offering comprehensive services and technical support for the "
+"implementation and operation of open source software in business "
+"applications. Our <q>Open Source Support Center</q> is always available, 365 "
+"days a year, around the clock."
+msgstr ""
+"credativ is een onafhankelijk advies- en dienstverleningsbedrijf dat sinds "
+"1999 allesomvattende diensten en technische ondersteuning biedt voor het "
+"invoeren en aanwenden van opensourcesoftware in bedrijfstoepassingen. Ons "
+"<q>Opensourceondersteuningscentrum</q> is permanent beschikbaar, 365 dagen "
+"per jaar en de klok rond."
+
+#: ../../english/partners/partners.def:66
+msgid ""
+"From the very beginning credativ has actively supported the Debian project "
+"and will continue to do so in the future. Furthermore many of our "
+"consultants are also Debian developers and actively involved in contributing "
+"to free software projects worldwide. Further information can be found at "
+"<url \"http://www.credativ.com/\";>."
+msgstr ""
+"Van bij het prille begin heeft credativ het Debian-project actief "
+"ondersteund en het zal dit in de toekomst blijven doen. Daarenboven zijn "
+"veel van onze consulenten ook ontwikkelaars van Debian of dragen ze over de "
+"hele wereld actief bij aan projecten voor vrije software. Bijkomende "
+"informatie is te vinden op <url \"http://www.credativ.com/\";>."
+
+#: ../../english/partners/partners.def:72
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.dg-i.net/\";>DG-i</a> provides the Debian project with "
+"hardware and hosting services from their colocation sites via high-speed "
+"connection. <a href=\"https://wiki.debian.org\";>wiki.debian.org</a> received "
+"an IBM x360 server. "
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.dg-i.net/\";>DG-i</a> levert hardware aan het Debian-"
+"project en vanuit hun colocatiesites hostingdiensten met "
+"internetverbindingen aan een hoge snelheid. <a href=\"https://wiki.debian.org";
+"\">wiki.debian.org</a> ontving een IBM x360 server."
+
+#: ../../english/partners/partners.def:76
+msgid ""
+"Dembach Goo Informatik GmbH &amp; Co. KG (DG-i) offers consulting services "
+"on IT infrastructures, software development and hosting services. DG-i "
+"supports clients in analysing their IT environment, developing individual "
+"software solutions and in adjusting client's applications for a seamless "
+"transition into hosted services. The company designs and supports individual "
+"operational IT concepts that meet the high quality standards especially in E-"
+"Commerce and financial services. DG-i holds the necessary hosting "
+"infrastructure in their Munich and Dusseldorf data centers."
+msgstr ""
+"Dembach Goo Informatik GmbH &amp; Co. KG (DG-i) biedt consultingdiensten "
+"betreffende IT-infrastructuur, softwareontwikkeling en hostingdiensten. DG-i "
+"ondersteunt cliënten bij het analyseren van hun IT-omgeving, het ontwikkelen 
"
+"van softwareoplossingen op maat en bij het aanpassen van hun toepassingen in "
+"functie van een naadloze overgang naar gehoste diensten. Het bedrijf "
+"ontwikkelt en ondersteunt geïndividualiseerde operationele IT-concepten die "
+"aan hoge kwaliteitseisen beantwoorden, in het bijzonder op het vlak van e-"
+"commerce en financiële diensten. DG-i huisvest de vereiste "
+"hostinginfrastructuur in zijn data-centers in München en Düsseldorf."
+
+#: ../../english/partners/partners.def:82
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.eaton.com/\";>Eaton</a> helps Debian in protecting its "
+"infrastructure from power issues, and employs a Debian Developer to work on "
+"UPS and Power Devices support through the <a href=\"http://www.";
+"networkupstools.org/\">Network UPS Tools</a> and related packages."
+msgstr ""
+"<a href=\"http://www.eaton.com/\";>Eaton</a> helpt Debian zijn infrastructuur "
+"te beschermen tegen stroompannes en stelt een ontwikkelaar van Debian tewerk "
+"op ondersteuning voor UPS (niet-onderbreekbare voeding) en "
+"stroomvoedingsapparaten via <a href=\"http://www.networkupstools.org/";
+"\">Network UPS Tools</a> en verwante pakketten."
+
+#: ../../english/partners/partners.def:85
+msgid ""
+"Eaton is a global technology leader in electrical components and systems for "
+"power quality, distribution and control; hydraulics components, systems and "
+"services for industrial and mobile equipment; aerospace fuel, hydraulics and "
+"pneumatic systems for commercial and military use; and truck and automotive "
+"drivetrain and powertrain systems for performance, fuel economy and safety. "
+"Eaton has approximately 75,000 employees and sells products to customers in "
+"more than 150 countries, with 2008 sales of $15.4 billion."
+msgstr ""
+"Eaton is een wereldwijde technologieleider in elektrische producten, "
+"systemen en diensten voor ononderbroken stroomkwaliteit, -distributie en -"
+"controle; hydraulische onderdelen, systemen en diensten voor industriële en "
+"mobiele uitrusting; hydraulische, pneumatische en vliegtuigbrandstofsystemen "
+"voor commercieel en militair gebruik; en aandrijf- en krachtbronsystemen "
+"voor auto's en vrachtwagens, die prestaties koppelen aan brandstofzuinigheid "
+"en veiligheid. Eaton heeft ongeveer 75.000 werknemers en verkoopt producten "
+"aan klanten in meer dan 150 landen met in 2008 een omzet van 15,4 miljard "
+"USD."
+
+#: ../../english/partners/partners.def:92
+msgid ""
+"<a href=\"https://www.fastly.com/\";>Fastly</a> provides Debian with content "
+"delivery network (CDN) services and is helping us deliver packages to users "
+"through <a href=\"https://deb.debian.org/\";>deb.debian.org</a>."
+msgstr ""
+"<a href=\"https://www.fastly.com/\";>Fastly</a> levert Debian netwerkdiensten "
+"voor het verspreiden van inhoud (content delivery network services - CDN "
+"services) en helpt ons om aan gebruikers pakketten te bezorgen via <a href="
+"\"https://deb.debian.org/\";>deb.debian.org</a>."
+
+#: ../../english/partners/partners.def:95
+msgid ""
+"Fastly’s edge cloud platform provides advanced application delivery and "
+"cloud security for the world’s most popular online destinations. Fastly "
+"works with the best of the Internet, serving 14 trillion requests each "
+"month, more than 10 percent of all internet requests."
+msgstr ""
+"Fastly’s toonaangevend cloudplatform voorziet in de levering van "
+"geavanceerde toepassingen en van cloudbeveiliging voor de meest populaire "
+"onlinebestemmingen ter wereld. Fastly werkt met het beste van het internet "
+"en behandelt iedere maand 14 biljoen verzoeken, meer dan 10 procent van alle "
+"internetverzoeken."
+
+#: ../../english/partners/partners.def:102
+msgid ""
+"Since 2002, Genesi has provided the hardware it designs and develops to the "
+"Debian community. Genesi also employs Debian developers to support their "
+"platforms."
+msgstr ""
+"Sinds 2002 stelt Genesi de hardware die het ontwerpt en ontwikkelt ter "
+"beschikking van de gemeenschap van Debian. Genesi stelt ook ontwikkelaars "
+"van Debian tewerk voor het ondersteunen van hun platformen."
+
+#: ../../english/partners/partners.def:105
+msgid ""
+"Genesi's <a href=\"http://www.genesi-usa.com/products\";>Efika MX</a> ARM-"
+"based computers are designed to bring low cost, energy efficient computing "
+"resources to the mass market. For information about Genesi's involvement in "
+"the Linux Open Source community, please visit <a href=\"http://www.";
+"powerdeveloper.org/\">www.PowerDeveloper.org.</a>"
+msgstr ""
+"De <a href=\"http://www.genesi-usa.com/products\";>Efika MX</a> computers van "
+"Genesi, gebaseerd op ARM, zijn ontworpen om goedkope, energie-efficiënte "
+"computerapparatuur beschikbaar te stellen voor het brede publiek. Voor "
+"informatie over de betrokkenheid van Genesi bij de gemeenschap van Linux "
+"Open Source, kunt u <a href=\"http://www.powerdeveloper.org/\";>www."
+"PowerDeveloper.org</a> raadplegen."
+
+#: ../../english/partners/partners.def:112
 msgid ""
 "<a href=\"http://www.hpe.com/engage/opensource\";>Hewlett Packard Enterprise "
 "(HPE)</a> provides hardware for port development, Debian mirrors, and other "
@@ -113,7 +272,7 @@
 "worden vermeld op de pagina met <a href=\"https://db.debian.org/machines.cgi";
 "\">Debian machines</a>)."
 
-#: ../../english/partners/partners.def:46
+#: ../../english/partners/partners.def:115
 msgid ""
 "HPE is one of the largest computer companies in the world, providing a wide "
 "range of products and services, such as servers, storage, networking, "
@@ -123,123 +282,114 @@
 "een ruime waaier producten en diensten, zoals servers, opslag, "
 "netwerkdiensten, consult en ondersteuning, software en financiële diensten."
 
-#: ../../english/partners/partners.def:50
+#: ../../english/partners/partners.def:123
 msgid ""
-"<a href=\"http://www.hp.com/\";>Hewlett-Packard</a> has provided hardware for "
-"port development, Debian mirrors, and other Debian services (current HP "
-"hardware donations are listed in the <a href=\"https://db.debian.org/";
-"machines.cgi\">Debian machines</a> page). For information about HP's "
-"involvement in the Linux Open Source community, see <a href=\"http://www.hp.";
-"com/products1/linux/\">HP Linux</a>."
+"<a href=\"https://www.leaseweb.com/\";>LeaseWeb</a> has been one of two "
+"partners that provide the infrastructure for the <a href=\"https://snapshot.";
+"debian.org\">Debian OS Snapshot Archive</a> since <a href=\"https://www.";
+"debian.org/News/2014/20141014\">October 2014</a>, providing 80 Terabytes "
+"(TB) of capacity. In 2017 they renewed their support by provisioning two "
+"additional dedicated servers that expanded the storage at their location by "
+"50%, enough to accommodate anticipated growth for years to come."
 msgstr ""
-"<a href=\"http://www.hp.com/\";>Hewlett-Packard</a> stelde hardware ter "
-"beschikking waarop Debian ontwikkeld kan worden voor bepaalde architecturen "
-"(ports) en die als Debian spiegelserver en voor andere diensten van Debian "
-"gebruikt kan worden (de huidige hardwareschenkingen van HP worden vermeld op "
-"de pagina met <a href=\"https://db.debian.org/machines.cgi\";>Debian "
-"machines</a>). Over de betrokkenheid van HP bij de gemeenschap van Linux "
-"Open Source vindt u informatie op <a href=\"http://www.hp.com/products1/";
-"linux/\">HP Linux</a>."
+"<a href=\"https://www.leaseweb.com/\";>LeaseWeb</a> is een van de twee "
+"partners die de infrastructuur hebben geleverd voor het <a href=\"https://";
+"snapshot.debian.org\">Debian OS Snapshot Archief</a> sinds <a href=\"https://";
+"www.debian.org/News/2014/20141014\">oktober 2014</a> en daarvoor een "
+"capaciteit van 80 Terabytes (TB) ter beschikking stelt. In 2017 vernieuwden "
+"ze hun steun door twee extra zogenaamde dedicated servers ter beschikking te "
+"stellen, waardoor de opslagcapaciteit op hun locatie uitgebreid werd met "
+"50%, voldoende om nog jaren te kunnen beantwoorden aan de verwachte "
+"toekomstige groei van het archief."
 
-#: ../../english/partners/partners.def:53
+#: ../../english/partners/partners.def:126
 msgid ""
-"Hewlett-Packard is one of the largest computer companies in the world, "
-"providing a wide range of products and services, such as servers, PCs, "
-"printers, storage products, network equipment, software, cloud computing "
-"solutions, etc."
+"LeaseWeb is a global Infrastructure-as-a-Service (IaaS) provider – offering 
"
+"customers on-demand, world-class hosting solutions, from dedicated servers "
+"to cloud solutions. You can learn more about LeaseWeb visiting their <a href="
+"\"https://www.leaseweb.com/\";>website</a>."
 msgstr ""
-"HP is een van de grootste computerbedrijven ter wereld. Het bedrijf levert "
-"een ruime waaier producten en diensten, zoals servers, PC's, printers, "
-"opslagproducten, netwerkuitrusting, software, oplossingen op het gebied van "
-"cloud computing, enz."
+"LeaseWeb is een wereldwijde provider van Infrastructure-as-a-Service (IaaS 
– "
+"infrastructuur als dienst) – die klanten op aanvraag hosting-oplossingen 
van "
+"wereldklasse biedt, gaande van dedicated servers tot cloud-oplossingen. U "
+"vindt meer informatie over LeaseWeb op hun <a href=\"https://www.leaseweb.";
+"com/\">website</a>."
 
-#: ../../english/partners/partners.def:58
+#: ../../english/partners/partners.def:132
 msgid ""
-"<a href=\"http://www.thomas-krenn.com\";>Thomas Krenn</a> has provided a new "
-"high-end server for the Debian cdbuilder service. In addition, Thomas Krenn "
-"is a regular hardware sponsor for DebConf or the Debian booth at LinuxTag. "
-"For information about Thomas Krenn's involvement in the Linux Open Source "
-"community, see <a href=\"http://www.thomas-krenn.com/linux\";>http://www.";
-"thomas-krenn.com/linux</a>."
+"<a href=\"http://www.loongson.cn\";>Loongson</a> and <a href=\"http://www.";
+"lemote.com\">Lemote</a> have provided several Loongson-based machines to "
+"Debian. For information about Loongson's involvement in the Linux community, "
+"see <a href=\"http://dev.lemote.com/code/linux-loongson-community\";>Linux at "
+"Loongson</a>."
 msgstr ""
-"<a href=\"http://www.thomas-krenn.com\";>Thomas Krenn</a> heeft een nieuwe "
-"hoogwaardige server geleverd voor de cdbuilder-dienst van Debian, de dienst "
-"die instaat voor het bouwen van schijfimages. Daarenboven sponsort Thomas "
-"Krenn regelmatig hardware voor DebConf, de jaarlijkse conferentie van "
-"Debian, en voor de stand van Debian op LinuxTag. Kijk op <a href=\"http://";
-"www.thomas-krenn.com/linux\">http://www.thomas-krenn.com/linux</a> voor "
-"informatie over de betrokkenheid van Thomas Krenn bij de gemeenschap van "
-"Linux Open Source."
+"<a href=\"http://www.loongson.cn\";>Loongson</a> en <a href=\"http://www.";
+"lemote.com\">Lemote</a> hebben verschillende op Loongson gebaseerde systemen "
+"geleverd aan Debian. Raadpleeg voor informatie over de betrokkenheid van "
+"Loongson bij de Linux-gemeenschap <a href=\"http://dev.lemote.com/code/linux-";
+"loongson-community\">Linux at Loongson</a>."
 
-#: ../../english/partners/partners.def:61
+#: ../../english/partners/partners.def:135
 msgid ""
-"<a href=\"http://www.thomas-krenn.com\";>Thomas Krenn</a> is Europe's leading "
-"online shop for server systems and high-quality hosting. They offer rack-"
-"mountable servers, silent and low-noise servers, storage systems and "
-"virtualization solutions. Thomas Krenn is the only hardware shop who "
-"delivers individual configured servers within 24 hours across Europe. And of "
-"course they support Debian as operating system on their servers!"
+"Loongson processors are a series of MIPS-compatible processors. They have "
+"been widely used in many areas, such as desktop, server, embedded "
+"application, high-performance computing etc. For more information, contact "
+"<a href=\"mailto:i...@loongson.cn\";>i...@loongson.cn</a>."
 msgstr ""
-"<a href=\"http://www.thomas-krenn.com\";>Thomas Krenn</a> is in Europa de "
-"leidinggevende onlinewinkel voor serversystemen en hoogwaardige "
-"hostingdiensten. Zij hebben een aanbod van stapelbare servers, geluidloze en "

[718 lines skipped]

Antwoord per e-mail aan