Dag Maarten,

maar...@posteo.de schreef op vr 08-06-2018 om 23:15 [+0200]:
> Hallo iedereen,
> 
> 
> Hierbij vinden jullie:
> - de vertaling van Frans: unattended-upgrades_1.0_old_nl.po
> - mijn vertaling: unattended-upgrades_1.2_nl.po
> 
> Met vriendelijke groet,
> 
> Maarten.

Bedankt voor je vertaling.
Ik heb ze nagelezen en heb geen belangrijke opmerkingen.

Hierna volgen twee elementen van commentaar. Aangezien ze niet
fundamenteel van aard zijn, doe je er als eindverantwoordelijke van de
vertaling mee wat jou het beste lijkt.

1. Het eerste betreft de vertaling van "lock".
In mijn vertaling (vergrendelen) wordt verwezen naar de actie, terwijl
jij in je vertaling (alleenrecht verwerven) verwijst naar de functie
die deze actie vervult.
Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar vergrendelen, omdat dit
dichter aansluit bij het woordgebruik in het Engels.
Ik merk ook dat jij op het einde van het po-bestand "lockfile" dan weer
wel als vergrendelingsbestand vertaalt.

2. Het tweede is helemaal triviaal:
De volgende automatisch verwijderbare pakketten worden behouden omdat
zij %s bevatten waarvoor ingesteld is dat dat ongewijzigd moet blijven
                   ^^^^^^^
Zelf probeer ik iets dergelijks te vermijden, bijvoorbeeld door
....waarvoor ingesteld is dat dit.... of
....waarvoor ingesteld is dat het....

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part

Antwoord per e-mail aan