Το email σας επιλέχθηκε για $ 570.000,00USD στο βραβείο κινητής τηλεφωνίας 
Chevrolet Auto 2018, Για να λάβετε το βραβείο, στείλτε το όνομα, τη διεύθυνση 
και τον αριθμό κινητού σας Απάντηση Αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 
chev...@hotmail.com<mailto:chev...@hotmail.com>

From: SUBDIR DE INTERNACIONALIZACION ESC. POLITECNICA ING. DE GIJON
Sent: Monday, April 02, 2018 12:16 PM
To: Todos Alumnos
Cc: SUBDIR AL ESC. POLITECNICA ING. DE GIJON; Margarita Sánchez Gutierrez
Subject: [EPI Gijón] ¿Sabes cuáles son los perfiles que buscan las empresas del 
siglo XXI? - Talleres de desarrollo personal y profesional

Estimado Alumnado,

En la actualidad nos encontramos ante un mercado laboral que demanda nuevos 
perfiles profesionales unidos a un mercado global, a las TIC y a la movilidad.

¿Sabes cuáles son las competencias y habilidades requeridas en los diferentes 
puestos y entornos de trabajo que serán exigibles a los trabajadores del siglo 
XXI por las empresas? ¿Conoces tus competencias y habilidades personales?

Estas habilidades interpersonales (soft skills) están ganando importancia y 
aumentarán tu empleabilidad, siendo mucho más valoradas por las empresas que 
los conocimientos técnicos (hard skills).

Si buscas respuestas a estas preguntas, quieres aprender cómo ir enfocando tu 
desarrollo profesional en un área concreta y aumentar tu empleabilidad, 
apúntate a los talleres de desarrollo personal y profesional que tendrán lugar 
los días 9, 12, 16 y 19 de abril de 16:00h a 18:00h en la EPI Gijón (el lugar 
se confirmará a los asistentes a lo largo de esta semana).

Al final de la última sesión se entregará diploma de aprovechamiento emitido 
por la Escuela Europea de Negocios.

No dejes pasar esta oportunidad!

Inscríbete aquí<https://goo.gl/osykn7%00>.
__________________________________
Víctor M. González

Subdirector de Internacionalización
Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón -EPI Gijón-
Universidad de Oviedo

Vicedean for Internationalization
Polytechnic School of Engineering of Gijón -EPI Gijón-
University of Oviedo

C/ Luis Ortiz Berrocal s/n
33203 - Gijón (Asturias)
Spain

Tlf. +34 985182007

WEB EPIGijón<http://www.epigijon.uniovi.es/>
Facebook EPIGijón<http://www.facebook.com/epigijon>
Twiter EPIGijón<http://www.twitter.com/epigijon>
Linkedin EPIGijón<https://es.linkedin.com/in/epi-gij%C3%B3n-5087a529>
-- 
debian-science-maintainers mailing list
debian-science-maintainers@lists.alioth.debian.org
http://lists.alioth.debian.org/cgi-bin/mailman/listinfo/debian-science-maintainers

Reply via email to