A mi em passa el mateix :-)

En/na annonygmouse ha escrit:


Hola! que hi ha algú a la llista que estigui a Debian unstable actualitzada fa poc i que tengui instal·lat el mozilla
(mozilla mozilla eh, NO feofox :) )?

Mozilla 1.7.8
Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ca-AD; rv:1.7.8) Gecko/20050513 Debian/1.7.8-1

Es que a mi en intentar entrar a la web de banesto... me peta.
Ho he provat amb un perfil nou i rés... en carregar la pàgina casca.

Algú me me pot dir si li funciona?


He obert una incidència al bugzilla.
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=297556

Si també vos passa, podrieu afegir-vos al bugreport.

Sebastià.

___________________________________________________________ How much free photo storage do you get? Store your holiday snaps for FREE with Yahoo! Photos http://uk.photos.yahoo.com
--
To UNSUBSCRIBE, email to [EMAIL PROTECTED]
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact [EMAIL PROTECTED]

Respondre per correu electrònic a