Hola,
cal aquesta línia però en Debian es troba a /etc/apache/modules.conf
i l'httpf.conf fa un include del modules.conf.

En/na pau ha escrit:

hola!

jo crec que et falta un LoadModule a l'httpd.conf per a que el php et 
funcioni.. una cosa com ara aquesta, hauria de funcionar després de rebotar 
l'apache (em sembla que fins i tot ve la línia comentada per defecte):

LoadModule php4_module /usr/lib/apache/1.3/libphp4.so

vinga, a veure si hi ha sort!

salutacions,
pau.
--
To UNSUBSCRIBE, email to [EMAIL PROTECTED]
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact [EMAIL PROTECTED]

Respondre per correu electrònic a