prova de editar-te o crear-te el fitxer lmhosts ( o hosts) i allí
registrar-te les màquines amb les ip's; al samba ho tens definit per a
que t'ho busqui per alli, si no tens servidor de DNS diria que és una
de les primeres coses que busca.


Salut,
2005/7/20, Ernest Adrogué <[EMAIL PROTECTED]>:
> Hola,
> 
> El dimecres 20/07/05, a les 15:43 (+0200), Josep Molero i Puig va escriure:
> > Però, curiosament, des del Debian no puc fer PING als noms netbios de les
> > altres màquines Windows.
> > Sempre contesta : unknown host.
> > Em falla alguna cosa o és que simplement ha de ser així ?
> 
> Si el nom netbios no coincideix amb el nom DNS és normal que falli,
> ja que el programa ping espera que li donis un nom DNS, no netbios.
> 
> --
> ernest
> 
> That's all you need tae dae in life. Just be yourself, he'd tell me.
> It was the most difficult, challenging thing anybody ever asked of me.
> --Irvine Welsh's Glue.
> 
> 


-- 
March.
---------------------------------------------
Linux registered user: #356760
---------------------------------------------

Respondre per correu electrònic a