Hola,
el filtre de macs, a la llarga, no serveix perque és molt fàcil canviar la mac (ifconfig, macchanger...). Per veure si efectivament tens un infiltrat jo esnifaria amb el kismet.

En/na Guillem Hernandez Sola ha escrit:

Si filtres les Mac, sol ser un metode potent. Jo vaig intentar posar-hi una clau wep, però no me'n vaig sortir.
Amb clau wep ja si que és una cosa més segura i més seriosa.
Amb Ethereal ja pots veure el tràfic i veure d'on va i a on surt. Al accés Wi-fi també li pots dir quantes màquines deixes que tinguin accés, i també li deus poder dir que actualitzi les ips en un interval de temps. Em refereixo que miri si qui té connectat i si no està a la llista de les Mac, el faci fora. Són varies solucions, però jo tinc filtratge Mac, i a acotat a 3 dispositius, i per ara cap problema.
--
To UNSUBSCRIBE, email to [EMAIL PROTECTED]
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact [EMAIL PROTECTED]

Respondre per correu electrònic a