En/na Manel Martínez de Arcos ha escrit:

Hola,
treu el ro i el umask.

En/na Joan Alfonso ha escrit:

Hola amics:He muntat la particio windows de la següent manera en /etc:
/dev/hda1    /windows    vfat   ro,user,noauto,umask=0222
/dev/hda1    /windows    vfat   user,noauto

/dev/hda1    /windows    vfat   rw,user,noauto 0 0


He creat en "/" la carpeta "windows" amb permisos "propietari:root"
"grup:users".He muntat amb :/# "mount /windows" i una volta muntat no em
deixa desar arxius ni tampoc canviar com a "root" els permisos de la
partició.
Què hi faig? s'hi vos acudeix res?.
Graciàs

--
To UNSUBSCRIBE, email to [EMAIL PROTECTED]
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact [EMAIL PROTECTED]

Respondre per correu electrònic a