A Dimecres 14 Març 2007 20:47, Jaume Sabater va escriure:
> El Wednesday 14 March 2007 20:40, Jordi Funollet va escriure:
> > Doncs a mi no em va. Li cal algun plugin?
>
> Pos va a ser que si. Lo que no recordo es com/quan/quin...

sshfs is based on FUSE (userspace filesystem framework for Linux), thus you 
will have to prepare fuse kernel module to be able to use it

Però per navegar per les carpetes des del konqueror es pot fer amb 
sftp://[EMAIL PROTECTED] , ho sabeu no? I pots editar els fitxers directament.

> --
>
> :: Jaume Sabater
> :: administrador de sistemes
> :: [EMAIL PROTECTED]
>
>   argus.net TECNOLOGIA CREATIVA
>   "creant en la web des de 1995"
>
>   www.argus.net | tel: 932 92 41 00 | fax: 932 92 42 25 | [EMAIL PROTECTED]
>   Avgda. Marquès de Comillas, 13 (Poble Espanyol) | 08038 | Barcelona

Attachment: pgpkik5PZKcQy.pgp
Description: PGP signature

Respondre per correu electrònic a