A Diumenge 14 Octubre 2007 17:14, Ernest Adrogué va escriure:

>
> Fins aquí tot bé. El problema és quan poso l'expressió entre
> cometes dobles (""), cosa que és necessari per preservar els
> espais, per exemple:
>
> [EMAIL PROTECTED]:~$ foo="foo\`bar  bla    bla"
> [EMAIL PROTECTED]:~$ echo "$foo"
> foo`bar  bla    bla

Crec que hauries d'escapar els espais addicionals igual que escapes la cometa.
A mi em surt això:
[EMAIL PROTECTED]:~$ foo="foo\`bar  bla    bla"
[EMAIL PROTECTED]:~$ echo $foo
foo`bar bla bla

És a dir, a foo ja no hi són els espais addicionals.

Salutacions.

Attachment: pgpupy5ALPlmW.pgp
Description: PGP signature

Respondre per correu electrònic a