+ hubble <hub...@telefonica.net>:

> L'entrada al grub (/boot/grub/grub.cfg) i que és la mateixa que surt a 
> l'entrada del MBR:

El toques a mà o l'actualitzes amb update-grub?

>  ### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
> menuentry 'Debian GNU/Linux, with Linux 2.6.32-5-686' --class debian --class 
> gnu
> -linux --class gnu --class os {
>        insmod part_msdos
>        insmod ext2
>        set root='(hd1,msdos1)'
>        search --no-floppy --fs-uuid --set 4c5b5f84-9244-411a-be9c-9d4ff9523f86
>        echo    'Loading Linux 2.6.32-5-686 ...'
>        linux   /boot/vmlinuz-2.6.32-5-686 root=/dev/mapper/cigronet-root ro  
> quiet
>        echo    'Loading initial ramdisk ...'
>        initrd  /boot/initrd.img-2.6.32-5-686
> }

Jo hi tinc l'entrada linux i initrd sense el /boot (recorda que
el /boot és una partició no xifrada, per tant el camí ha de
ser dins del punt de muntatge, no existeix /boot dins del
filesystem).

Una solució senzilla per provar-ho seria fer "ln -s . boot"
dins del directori /boot.

-- 
Alex Muntada <al...@alexm.org>
http://alexm.org/


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-requ...@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmas...@lists.debian.org
Archive: 
http://lists.debian.org/aanlktimt5pqlp7=xeeq=ake4yozppahhtquvsqj+d...@mail.gmail.com

Respondre per correu electrònic a