+ Lluís <xscr...@gmx.net>:

> El que hauria estat millor, es que creessis la nova clau uns dies abans,
> i que signessis la seva veracitat amb la clau vella, de forma que
> "automaticament" tothom que confies amb l'anterior clau, pugui confiar
> ara amb la nova (dic jo que en casos com aquests, la confianc,a es una
> propietat transitiva).

Fins on jo sé, la transitivitat de les signatures de claus no és automàtica:
cal demanar als que t'havien signat la vella que signin la nova un cop
signada amb la vella i abans que caduqui, tal com dius.

Teniu alguns detalls de com renovar les claus i les recomanacions que
cal seguir en cas d'optar a ser DD: http://keyring.debian.org/

-- 
Alex Muntada <al...@alexm.org>
http://alexm.org/


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-requ...@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmas...@lists.debian.org
Archive: 
http://lists.debian.org/aanlktikwgmz85e+nmhraohn+8yjnh4ezs8nfeazuh...@mail.gmail.com

Respondre per correu electrònic a