Hola,

estic fent un curset i a la hora d'escriure alguna fórmula em trobo que no se 
escriure alguns símbols, com per exemple aquest: ∆  que el fem servir per 
representar un increment (de latitud per exemple ∆l=l+ľ). Al Mapa de caràters 
del gnome no em surt.

Sabeu de quina manera podria escriure'l sense tenir que fer un copia i pega des 
d'un document ja existent?

Sabeu d'alguna pàgina que s'especialitzi en aquestes coses?, per que, per 
exemple, per escriure "ľ" (una ela amb un accent) haig d'anar al Mapa de 
caràters i si el sapigués fer amb tecles doncs crec que guanyaria temps.

Agraït.


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-requ...@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmas...@lists.debian.org
Archive: http://lists.debian.org/20110518195535.54156380.hub...@telefonica.net

Respondre per correu electrònic a