> Igual l'Alex pot venir diumenge.

Si et referies a mi, tampoc puc el diumenge, em sap greu.

--
Alex Muntada <al...@alexm.org>
http://alexm.org/


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-requ...@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmas...@lists.debian.org
Archive: 
http://lists.debian.org/cahx6jzftcreo8hebezphmrejkmw0y8yev93i+jbzmagtz4b...@mail.gmail.com

Respondre per correu electrònic a