A 2012-12-15 15:44, Simó Albert i Beltran escrigué:


No tindrem massa ample de banda per tant pot ser interessant tenir un
sistema per optimitzar-ne l'us. Algú hi està treballant?

Si sabem quins paquets necessitem, els podem ja dur instal.lats de casa.

Crec que un vei ens deixa accés a la seva xarxa wireless (1MB/s)


Recordeu a portar lladres de corrent.

Jo porto dos lladres de 6 entrades cadasqun. De moment, amb això hi ha per 12 portàtils, però segur que caldrà algun lladre de corrent més.


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-requ...@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmas...@lists.debian.org
Archive: http://lists.debian.org/aa3f24ee12fae1bc3bfa881edcc3b...@probeta.net

Respondre per correu electrònic a