+ Xavi:

> Entenc que els fabricants de portàtils que pre-instal·len GNU/Linux han de
> tenir algun sistema similar al que comentava originalment, ja que no crec
> passin un paper amb la contrasenya....o potser si?

No passen la contrasenya en paper, et demanen les dades per configurar
el compte predeterminat, que a més a més té permisos d'administrador
amb sudo. És la meva experiència amb 3 equips diferents que duien una
versió OEM de GNU/Linux.

--
Alex Muntada <al...@alexm.org>
http://alexm.org/


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-requ...@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmas...@lists.debian.org
Archive: 
http://lists.debian.org/cahx6jzgpzowrs-khupoups76zoq3wlqx6v1nws8r16vyfvm...@mail.gmail.com

Respondre per correu electrònic a