<a...@probeta.net>:

>   7za u -mhe=on -mx=0 -pcontrasenya /media/USBDISK/docs.7z
> /home/pepito/docs -x...@exclosos.txt

Compte! Posar les contrasenyes al shell sempre és una mala idea: no
només queden guardades al history sinó que si qualsevol altre usuari
fa un ps pot veure la contrasenya en clar.

Pels backups xifrats jo també utilitzo discs externs amb LUKS, tal com
apuntava en hubble.

-- 
Alex Muntada <al...@alexm.org>
http://alexm.org/


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-requ...@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmas...@lists.debian.org
Archive: 
http://lists.debian.org/CAHX6jZGCvGwe9uPUqHTh=bgK0wFGviUXi=ubypb2o2-h6ag...@mail.gmail.com

Respondre per correu electrònic a