Això passa quan el servidor de paquets està a mitja actualització del
mirall i els índexs no es corresponen amb els debs.

Passades unes hores com a molt s'hauria de resoldre, sinó prova un altre
mirall diferent.

Salut,
Alex

Respondre per correu electrònic a