Us passo els enllaços amb les notes i el log de la reunió d'avui
a l'irc sobre la mini debconf que aviat proposarem organitzar:

http://meetbot.debian.net/debian-catalan/2013/debian-catalan.2013-10-27-21.03.html
http://meetbot.debian.net/debian-catalan/2013/debian-catalan.2013-10-27-21.03.txt
http://meetbot.debian.net/debian-catalan/2013/debian-catalan.2013-10-27-21.03.log.html

Recordeu que les discussions sobre aquest tema s'estan fent en
una altra llista:

http://llistes.cpl.upc.edu/listinfo/debian-miniconf

Salut,
Alex


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-requ...@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmas...@lists.debian.org
Archive: http://lists.debian.org/20131027223613.GB19485@xps

Respondre per correu electrònic a