Per a la base de dades seria un merder fer incrementals (se m'acut crear
pegats amb diff) però per als altres fitxers es poden extreure del tar i
després fer els incrementals al destí amb rsnapshot, com deia en Jordi.

Salut,
Alex

Respondre per correu electrònic a