Fa uns dies es va fer l'anunci oficial al planeta Debian però
crec que no ha arribat a la llista:

http://tassia.wp.acaia.ca/2014/04/02/hello-world/

Aprofito per donar les gràcies a totes les persones que van fer
possible l'èxit d'aquest esdeveniment.

Salut i moltes gràcies!
Alex


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-requ...@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmas...@lists.debian.org
Archive: https://lists.debian.org/20140406100207.GA3884@xps

Respondre per correu electrònic a