Mònica Ramírez:

> Una última pregunta: ara recordo que una amiga que també el tenia i em
> va dir que era una mica pesat navegar per documents ja que el PgUp i el
> PgDn no tenien tecla pròpia. A tu se't fa incomode?

PgUp i PgDn estan damunt de les fletxes del cursor dalt i baix
respectivament i cal prémer Fn per utilitzar-les. Personalment m
resulta còmode que siguin les mateixes d'anar amunt i avall.

Si mires la web hi ha una foto on es veu la versió del teclat americà
i la distribució d'aquestes tecles és la mateixa.

Salut,
Alex


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-requ...@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmas...@lists.debian.org
Archive: 
https://lists.debian.org/cagq+ubq+826ebhjb3bb1fa-ehfohyostykogy5nvfvq1ved...@mail.gmail.com

Respondre per correu electrònic a