La ignorància i la por fan un còctel perillós. Hem de fer veure a la
societat que xifrar és una cosa ben normal i que caldria fer més sovint.

Salut,
Alex

Respondre per correu electrònic a