2017-05- 2, 18:29 (+0200); Marcos escriu:
> 
> En principi hauria de ser suficient això:
> 
> # systemctl stop lircd-uinput.service
> # systemctl disable lircd-uinput.service

Era això.

Gràcies.

Respondre per correu electrònic a