Simó Albert i Beltran:

> Per tal de celebrar la sortida de la Debian Stretch us proposem
> pujar al Tagamanent.

Com ja vaig comentar, aquest dia tenim un altre compromís. Espero
que us ho passeu molt bé :)

Salut i Debian!
Alex

Respondre per correu electrònic a