Hola,

Cada cop que instal·lo o desinstal·lo un paquet relacionat amb emacs,
per exemple maxima-emacs, en finalitzar l'apt-get em queda un procés
emacs funcionant amb utilització de CPU del 100%...

$ ps -eao pid,user,pcpu,comm | awk 'NR == 1 || /emacs/'
  PID USER     %CPU COMMAND
 7483 root     89.6 emacs25

només para si mato el procés.  A algú més li passa?

Salut.

Respondre per correu electrònic a