Narcis Garcia:

> Com s'administra això amb Systemd una vegada el sistema està
> instal·lat?
> ...
> És que, com a usuari normal, comprovo que journalctl m'ho deixa
> veure tot.

Si executo journalctl en un shell amb el meu usuari diu això
(però no mostra cap missatge de log):

```
Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system.
      Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
      turn off this notice.
No journal files were opened due to insufficient permissions.
```

> Com ho fan l'empaquetador i el desenvolupador d'un servei per
> establir els permisos de cada bitàcola?

Al fitxer debian/postinst. Per exemple, pots veure com ho fan pel
paquet d'apache2:

```
dget apache2
dpkg -e apache2_2.4.25-3+deb9u2_amd64.deb ./debian
grep chown ./debian/postinst
```

Salut,
Alex

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature

Respondre per correu electrònic a