Hola Robert,

> Hi ha una opció a les preferències de Thunderbird que serveix per
> mantenir el corrent de correus-e descarregat de forma individual en un
> directori abans d'enviar-los a la carpeta d'entrada (inbox). D'aquesta
> manera els antivirus puden repassar-los 1 a 1 i saber quin conté el
> "regalet" i poder-hi fer quelcom.
> 
> L'ajuda de Thunderbird [1] diu precisament el que jo he dit al paràgraf
> anterior però, inexplicablement, no diu quin és, ni on és aquest
> directori. Algú podria donar-me un cop de mà?

«With this setting enabled, incoming messages will be stored in a
temporary folder on your computer, before being moved to your
Thunderbird inbox.»

Crec que «temporary» vol dir que el correu acabarà anant on havia
d'anar però abans s'analitzaran tots els seus components per
separat (adjunts, comprimits, etc.) en un directori temporal per
fer l'anàlisi (segurament sigui /tmp o algun de propi dins el
perfil del thunderbird).

Pots provar amb iwatch si localitzes els fitxers que obre el
thunderbird, per confirmar-ho (no ho he provat).

Si el que vols és tenir les carpetes de correu amb el format
maildir (un fitxer per missatge) enlloc del format mbox que ve
per defecte, has d'anar al menú Advanced » General i buscar
«Message Store Type for new accounts» (fixa't que diu que només
s'aplicarà als comptes nous de correu).

Salut,
Alex

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature

Respondre per correu electrònic a