Eloi <entfe...@gmail.com> writes:
> Més que desafortunat: març i maig eren indistingibles ("de ma"). A
> testing, però, està pal·liat: hi ha més espai i cap tot el nom del mes,
> però no sabria dir-te des de quan.

M'alegro que ja estigui arreglat, suposo que encara no m'ha arribat
l'actualització.

Respondre per correu electrònic a