Pel que fa al nom del script, aquest sembla correcte, segons man run-parts.

Jo repassaria que el script indiqui correctament a la primera línia quin
intèrpret necessita.

Salutacions i bones festes,
Josep


On Sun, 23 Dec 2018 at 10:58, Narcis Garcia <debianli...@actiu.net> wrote:

> $ lsb_release -d
> Description:    Debian GNU/Linux 9.6 (stretch)
>
> $ ps -A -o cmd | grep -ie cron
> /usr/sbin/cron -f
> grep -ie cron
>
> $ ls -l /etc/cron.daily/opennic-update
> -rwxr-xr-x 1 root root 20 mai 23  2018 /etc/cron.daily/opennic-update
>
> Hi ha alguna raó per la qual no s'executa mai el programet (script)
> /etc/cron.daily/opennic-update ?
>
> Gràcies.
>
> --
>
>
> __________
> I'm using this express-made address because personal addresses aren't
> masked enough at this mail public archive. Public archive administrator
> should fix this against automated addresses collectors.
>
>

-- 
--
Salutacions...Josep
--

Respondre per correu electrònic a