Comencen els processos de congel.lació:

  https://release.debian.org/buster/freeze_policy.html

Muntem una Bush Squashing Party pel març o abril?

  https://wiki.debian.org/BSP

Respondre per correu electrònic a