A la pàgina d'informació de la llista:
https://lists.debian.org/debian-user-catalan/
no apareix cap altre contacte d'administració que no sigui el general.

Espero que enviant-hi allà aquesta incidència l'entenguin per a poder-la
atendre.


-------- Missatge reenviat --------
Assumpte: Baixa d'alias de correu @cag.es - Notificació al remitent
Data: Sun, 10 Mar 2019 11:38:50 +0100
De: not...@bonarea.com
Respon a: not...@bonarea.com
A: debianli...@actiu.net

Acaba d'enviar un correu a l'usuari samuel.g...@cag.es
El seu correu no s'ha bloquejat, pero l'adreça samuel.g...@cag.es
quedarà deshablitada en breus setmanes.

Si us plau, canviï en els seus enviaments, agendes, etc l'adreça de
destí per la adreça equivalent samuel.g...@bonarea.com


Acaba de enviar un correo al usuario samuel.g...@cag.es
Su correo no se ha bloqueado, pero la dirección samuel.g...@cag.es
quedará inhabilitada en breves semanas.

Por favor, actualize en sus envios, agendas, etc la dirección de destino
con la dirección equivalente samuel.g...@bonarea.com
: El mensaje contiene [1] archivos adjuntos

Respondre per correu electrònic a