-------- Missatge reenviat --------
Assumpte: Baixa d'alias de correu @cag.es - Notificació al remitent
Data: Wed, 27 Mar 2019 15:03:45 +0100
De: not...@bonarea.com
Respon a: not...@bonarea.com
A: debianli...@actiu.net

Acaba d'enviar un correu a l'usuari samuel.g...@cag.es
El seu correu no s'ha bloquejat, pero l'adreça samuel.g...@cag.es
quedarà deshablitada en breus setmanes.

Si us plau, canviï en els seus enviaments, agendes, etc l'adreça de
destí per la adreça equivalent samuel.g...@bonarea.com


Acaba de enviar un correo al usuario samuel.g...@cag.es
Su correo no se ha bloqueado, pero la dirección samuel.g...@cag.es
quedará inhabilitada en breves semanas.

Por favor, actualize en sus envios, agendas, etc la dirección de destino
con la dirección equivalente samuel.g...@bonarea.com
: El mensaje contiene [1] archivos adjuntos

Respondre per correu electrònic a