Entenc que passa el mateix amb diferents USB.

Vaig a discutir una mica la part de software:

també s'ha de dir que el dd sense bs (blocksize) és especialment lent.

I know when I'm copying hard disks I get a faster rate by specifying
bs=1M than by using bs=4k or the default. I'm talking speed
improvements of 30 to 300 percent.  =>
https://serverfault.com/questions/650086/does-the-bs-option-in-dd-really-improve-the-speed

i per exemple, per copiar una iso de debian n'hi ha prou amb `cp`.
També em va agradar llegir això:

This section is about using rsync to transfer a copy of the entire /
tree, excluding a few selected folders. This approach is considered to
be better than disk cloning with dd since it allows for a different
size, partition table and filesystem to be used, and better than
copying with cp -a as well, because it allows greater control over
file permissions, attributes, Access Control Lists and extended
attributes.

src https://wiki.archlinux.org/index.php/rsync

On Wed, May 8, 2019 at 8:32 PM Eduard Selma <se...@tinet.cat> wrote:
>
> El 8/5/19 a les 17:08, Narcis Garcia ha escrit:
> > Hola Joan, aquest problema el trobo des de fa anys, i tant amb unes
> > plaques base anteriors com amb l'actual que utilitzo (també en el
> > moment de muntar-la nova, Asus B250-PLUS).
> ...................................................................................
> >
> > Tu quan per exemple fas això:
> > $ sudo dd if=debian-9.9.0-amd64-DVD-1.iso of=/dev/sdX
> > i mentrestant treballes amb altres coses, no notes un alentiment a
> > batzegades? I si fas tasques més intensives, com de video o algun joc?
> >
> > És què jo no entenc perquè una tasca intensiva per USB alenteix altres
> > tasques del processador.
>
> - Recordo que en un moment determinat, volia saber les diferències entre
> les connexions USB ràpides i l'estàndard IEEE1394 (també anomenat iLink)
> per a transferències de vídeo. En aquell moment, a més de comparar la
> velocitat de transferència màxima d'una i altra, la font on ho vaig
> consultar deia que la transferència USB feia ús intensiu de la CPU,
> mentre que la IEEE 1394 no, usant en el seu lloc una mena de DMA (Accés
> Directe a Memòria). Per aquest motiu, en aquell moment es preferia la
> connexió IEEE per a enregistrament de so en viu, per exemple.
>
> No serà potser la causa determinant en aquest moment (USB 3), però és un
> factor més.
>
> En qualsevol cas, és una llàstima que les connexions IEEE 1394 hagin
> passat a la història.
>
> Els meus cinc cèntims.
>
> --
> Eduard Selma
>

Respondre per correu electrònic a